Utemiljösatsning Vallåkersgatan


Vallåkersgatan:
På bilden ovan ser du det nya förslaget på utformningen samt utseendet till gårdsförbättringarna för kvarteret Bäcken 7 i Sollefteå med adress Vallåkersgatan 8,11,13 
Bor du i kvarteret har du möjlighet att lämna synpunkter i formuläret.
Ange ditt produktnummer för lägenheten. 
Namn och telefonnummer är inte obligatoriskt.

Synpunkter Vallåkersgatan