Skip to main content
logo

Behandling av personuppgifter

Det är viktigt för oss på Solatum att du känner dig trygg med att dina personuppgifter hanteras på ett lagligt och öppet sätt. Vi vill att du ska veta hur vi använder dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.
GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny lag som börjar gälla inom hela EU från den 25 maj 2018. Översatt till svenska blir GDPR Dataskyddsförordningen. Denna förordning och en kompletterande svensk lag, Dataskyddslagen, ersätter i Personuppgiftslagen (PUL). Syftet är att förbättra skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter samt att skapa ett enhetligt regelverk inom EU.

Vad är personuppgifter?
Personuppgifter är all information som kan vara direkt eller indirekt knutet till dig som person. Det varierar från personnummer, namn och adress till uppgift som lägenhetsnummer, IP adress, registreringsnummer.

Dina personuppgifter hjälper oss att hjälpa dig
Dina personuppgifter används för att du på ett tryggt och enkelt sätt kan använda vår söktjänst och bli vår hyresgäst. Med dina personuppgifter är det möjligt för oss att förstå dina behov bättre, ge snabbare service och erbjuda boende anpassade för dig.
Personuppgifter registrerar du in själv när du söker lägenhet eller så får vi dem direkt från dig när vi tecknar avtal om till exempel lägenhet eller bilplats. Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss, och att behandlingen följer både dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner.
Vi kan när det är nödvändigt dela personuppgifter till exempelvis myndigheter, kreditupplysningsinstitut när det krävs enligt lag eller juridisk process.
Vi ställer samma krav på sekretess och säkerhet på våra samarbetspartners som om vi själva behandlat uppgifterna. Gentemot dig som kund svarar vi alltid för att hanteringen av personuppgifterna sker korrekt.
Personuppgifter sparas olika lång tid beroende på vad de ska användas till eller om det finns lagar som kräver att vi måste spara dem en viss tid.

Dina rättigheter
Du har rätt att få veta om dina personuppgifter behandlas av Solatum och i så fall få ett utdrag. Du har också rätt att i vissa fall få felaktiga uppgifter rättade, raderade eller flytta dina uppgifter.
Vi kan komma att uppdatera den här informationstexten, t.ex. om vi skulle behandla dina uppgifter för nya ändamål, samla in ytterligare uppgifter eller dela dina uppgifter med andra mottagare än de som angivits och du samtyckt till. I sådant fall kommer du få ta del av en uppdaterad information där förändringarna framgår.

För frågor och funderingar finns Solatums personuppgiftsansvarig:
Maria Ledin-kindberg
Telefon: 0620-68 28 61
Mobil: 070-296 8 777
maria.ledin-kindberg@solleftea.se
Solatum vx: 0620- 68 28 50

Vi har tillsammans med kommunen utsett dataskyddsombud som granskar att dessa regler följs.

Hans kontaktuppgifter är:
Nils-Olov Nilsson
Säkerhets- och krisberedskapssamordnare, Sollefteå kommun
Telefon: 0620-68 10 95
Mobil: 070-270 96 67
Medborgarservice:
0620-68 20 00
nils-olov.nilsson@solleftea.se