Skip to main content
logo

Individuell mätning och debitering

IMD står för individuell mätning och debitering, och innebär att det installeras undermätare i lägenheterna och att den uppmätta förbrukningen debiteras. Systemet ger en sänkt grundhyra, men istället får hyresgästen betala ett tillägg för sin förbrukning.  För genomsnittsförbrukaren blir det ingen skillnad, men den som förbrukar mindre får lägre månadskostnad, och den som förbrukar mer får en högre kostnad.

På området Storgatan 25–31 i Sollefteå har IMD för varmvatten och el installerats i samband med stambytet.   Två trådlösa batteridrivna mätare sitter nu i varje lägenhet, en för el och en för varmvatten. De skickar aktuell mätarställning månadsvis, som förs in på hyresavin i efterskott.

IMD kan bli aktuellt på fler ställen i Solatum’s bestånd.  IMD på el på de ställen där elen idag ingår i hyran, och IMD på varmvatten till exempel i samband med stambyten.  Det är idag ett lagkrav att IMD införs vid större ombyggnationer.