Skip to main content
logo

Uthyrningspolicy

Dessa riktlinjer finns i syfte att säkerställa att sökande av lägenheter kan uppfylla sina skyldigheter gentemot Solatum som hyresvärd.
Utgångspunkten är att varje ärende prövas individuellt varvid särskilda omständigheter som kan finnas i ett särskilt ärende beaktas.

Det är Solatum som avgör om en sökande godkänns som hyresgäst.

Grundkrav för att få hyra lägenhet
 • Du är minst 18 år.
 • Du har svenskt personnummer.
 • Du ska vara en fysisk person för att registrera dig, annars har vi rätten att ta bort personen som sökande.
 • Du har inga betalningsanmärkningar, skuld hos kronofogden eller till annan hyresvärd.
 • Du har inga störningsärenden eller skulder till oss.
 • Du som innehar hyreskontraktet ska ha behov av lägenheten, bo permanent och vara folkbokförd på adressen.
 • Du kan enbart ha ett lägenhetsavtal hos oss.
 • Du har en inkomst som är tillräcklig för att klara den aktuella hyran, med inkomst menas lön i minst 6 månader framöver.

Som inkomst räknas:

  • Lön, pension eller företagarinkomst
  • A-kassa, sjukersättning, föräldrapenning
  • Barnbidrag, underhållsbidrag, bostadsbidrag/tillägg
  • Etableringsersättning
  • Studiemedel
  • Försörjningsstöd
  • Vi tar kreditupplysning på samtliga sökande. Om den sökande blir godkänd tas även referenser från tidigare hyresvärd.
 • När du hyr en lägenhet av Solatum Hus&Hem AB bör du från första hyres dagen ha en giltig hemförsäkring.
 • Du ska kunna uppvisa goda referenser från tidigare hyresvärd.
 • Flyttanmälan gör du på Skatteverkets hemsida så att du får rätt folkbokföringsadress.

Hyra lokal

Grundprinciper i vår uthyrning
De verksamheter som vi avser teckna avtal med ska vara lämplig för lokalen och området i stort. Vi arbetar inte med ett regelrätt kösystem utan fördelning av lediga lokaler sker i dialog med respektive intressent. Vi vill försöka uppnå en bra mix av olika sorters verksamheter i våra områden.

Vem kan godkännas som hyresgäst?
 • Endast verksamheter registrerade som aktiebolag, handelsbolag, förening eller enskild firma kan hyra lokal hos oss. Undantag kan göras för privat förhyrning.
 • Kreditvärdigheten skall vara god och utan betalningsanmärkningar.
 • I vissa fall krävs ekonomisk säkerhet, t ex bankgaranti eller borgensman.
 • Referenser ska på begäran uppvisas.
 • Momsregistrerade lokaler hyrs i första hand ut till momspliktiga verksamheter.
Hyresnivå

Aktuell hyra är alltid en förhandlingsfråga och beror bland annat på vilka förändringar som behöver göras i lokalen samt vilken avtalslängd som är aktuell. Lokalens standard (slitage, ytskikt mm), läge samt nödvändiga anpassningar efter hyresgästens önskemål tas med i beräkningen vid en förhandling.

Avtalstid

Avtalstiden är en förhandlingsfråga, men utgångspunkten är minst 3 år och vi vill att hyresgästen har för avsikt att driva verksamheten under hela avtalstiden.

Hyra lokal

Hyra bilplats/garage & förråd

Vi hyr ut bilplats/garage i en särskild kö.
För att bli godkänd får du inte ha några obetalda hyror inom en 6 månaders period och du får inte ha några störningsärenden.

Grundkrav för uthyrning av bilplats
 • Den som har längst kötid får bil- /garage plats först, dock prioriteras boende i området.
 • Normalt sett gäller en bilplats per lägenhet, dock kan man få ytterligare bilplats om det finns många lediga parkeringsplatser i området.
 • Bil/- garageplatsen är bara avsedd för bil, moped eller motorcykel.
 • Bilplatserna ska i första hand hyras ut till boende i Solatums lägenheter. Om någon utomstående hyr en bilplats tillkommer en extrakostnad.
 • om man inte betalar lägenhetshyran enligt gängse regler, eller konsekvent betalar hyran för sent, får man inte hyra bilplats.
Extern hyresgäst

Samma regler som för internhyresgäst gäller, förutom uppsägningstiden som är 1 månad om behovet finns från Solatum att återta bil-/garageplats till internhyresgäst.

Uppsägning

Avtalstiden gäller på ett år från september till september.  Säger man upp platsen måste man göra det senast den sista augusti för att det ska upphöra sista september samma år.

Om man har sålt bilen och uppvisar ägarbyte gäller uppsägningen 1 månad.

Hyra förråd

På olika områden i vårt bestånd finns möjlighet att hyra förråd.
Är du intresserad och vill veta mer kontakta vår uthyrning på mail eller telefon.
Samma grundkrav gäller som för att hyra en lägenhet.

Uthyrning lägenhet & trygghetsboende

För att kunna söka lägenhet hos Solatum måste du vara registrerad i vår bostadskö. Detta gör du via fliken Registrera dig.
För att bo i ett trygghetsboende måste den sökande vara 65 år eller äldre.

Alla lediga lägenheter publiceras i minst 1 vecka på vår hemsidan. Därefter erbjuds lägenheten till den sökande beroende på om det är på Torget eller om det är en lägenhet som ligger under Direkt.

Köpoäng
 • Den med flest köpoäng erbjuds lägenhetskontraktet, förutom om lägenheten är markerad som Direkt, då erbjuds lägenhetskontraktet till den som först anmäler intresse och som uppfyller våra grundkrav.
 • Du samlar (1) köpoäng per dag från dagen du anmäler dig som bostadssökande.
 • Dina köpoäng är personliga och kan inte överlåtas eller slås ihop med någon annans kö poäng.
 • När du tecknar ett nytt hyreskontrakt med oss raderas dina köpoäng. Vill du fortsätta stå i vår bostadskö måste du förnya din registrering och börjar då samla poäng på nytt.

Undantag från kösystemet kan göras av förvaltningstekniska skäl, t. ex vid evakueringar, samt vid någon av de olika förturer vi har.

Uppdatera din plats i kön (gäller ej trygghetskön)

Var 6:e månad måste du logga in på Mina sidor och aktivera ditt konto, annars förlorar du dina köpoäng och din plats i bostadskön raderas.

Det är ditt eget ansvar att hålla reda på när det är dags att uppdatera,  men vi sänder ut en påminnelse via mail till dig, påminnelsen ett sänds ut 30 dagar innan samt en andra påminnelse sänds ut 14 dagar innan.

Direktlägenhet

Om en lägenhet inte blir uthyrd efter att den varit publicerad som bokningsbar på Torget erbjuds den som en Direkt-lägenhet. Det innebär att den som först anmäler intresse får erbjudande om lägenheten, oavsett antal köpoäng eller förturer.

Du ska kunna hyra lägenheten från det datum som den blir ledig och du måste uppfylla våra grundkrav. 

Förtur till bostad

Vi kan i särskilda fall ge förtur till en bostad. Du kan skriftligen ansöka om förtur om du uppfyller Solatums grundkrav samt uppfyller kraven antingen för medicinsk-, näringsliv – eller trogenkund förtur.

Grundkrav
 • Du ska vara hyresgäst hos Solatum ( Gäller ej Näringslivsförtur)
 • Du ska stå i vår bostadskö
 • Du ska själv försökt lösa din boendesituation
 • Du ska uppfylla våra grundkrav för att få hyra bostad
Giltigt skäl för förtur
 • Anpassat trygghetsboende (Bedöms av Sollefteå Kommun)
 • Medicinsk förtur
 • Näringslivsförtur
 • Trogenkund förtur

Inga andra skäl godtas för att få förtur till en lägenhet hos oss.

Anpassat trygghetsboende

Beviljas av Sollefteå Kommun, ansökan görs av Socialtjänsten.

Medicinsk förtur

Du ska vara hyresgäst hos Solatum. Du ska ha ett giltigt läkarintyg eller motsvarande intyg som påvisar permanent funktionsnedsättning och begränsad rörlighet vilket ställer särskilda krav på lägenheten och därmed behov av bostadsbyte. Ditt nuvarande boende ska inte kunna användas eller anpassas. Du kommer om möjligt att bli erbjuden en lägenhet som matchar ditt fysiska funktionshinder.

Näringslivsförtur

Du ska ha fått en tillsvidareanställning eller provanställning på minst 6 månader med möjlighet till tillsvidareanställning.

Du som fått arbete i Sollefteå Kommun och bor på annan ort som inte ligger inom pendlingsavstånd, det innebär att resan ska vara längre än 8 mil enkelväg från ort till ort får då 500 kö poäng som start.

Din ansökan ska komma till oss senast 3 månader efter att du påbörjat din tjänst. Senare inkomna ansökningar behandlas inte.

Trogen kund förtur

Solatum vill premiera våra trogna hyresgäster. Vi vill ge dig möjlighet att bo kvar hos oss genom livets alla faser. Genom trogen kund förtur har du möjlighet att söka nytt boende då du fått ändrade familjeförhållanden.

Du ska ha haft ett förstahandskontrakt på din nuvarande lägenhet och du ska ha bott hos Solatum i minst 5 år samt nyligen fått ändrade familjeförhållanden.

Att ansöka om förtur

För att ansöka måste du fylla i blanketten gällande förtur samt bifoga det intyg som styrker dina skäl. Du behöver även lämna relevant information om din situation, så att vi kan erbjuda dig en lägenhet som dina primära behov är anpassad för.

En ofullständig ansökan kan vi inte behandla utan skickas tillbaka och du måste därefter sända in en ny ansökan.

Din ansökan

Här finner du ansökningsblanketter

Kontakta vår uthyrning vid frågor.
Mejl: uthyrning.solatum@solleftea.se
Telefon: 0620-68 28 60

Ifylld blankett skickas till:
Solatum Hus&Hem AB
Box 43
881 21 SOLLEFTEÅ

Beslut

Solatum beslutar utifrån de styrkta uppgifterna om förtur ska beviljas. I de fall förtur beviljas hamnar du som sökande i förturskö.

Förtur är ingen akut lösning så har du beviljats förtur innebär det inte att du får en bostad direkt eller att du är garanterad en bostad. Du bör själv aktivt söka bostad via den ordinarie kön.


Prioritering för förtur

1.Anpassat trygghetsboende
2.Medicinsk
3.Näringslivs
4.Trogen kund

Inom respektive kategori är det den som stått längst tid i förtidskön som prioriteras först.


Beviljad förtur

Giltigheten är till dess att du får ett erbjudande förutsatt du fortfarande uppfyller kraven för förtur. Tackar du nej  till erbjuden lägenhet är din förtur förbrukad. Det finns inga godkända skäl till att tacka nej då vi erbjudit dig en lägenhet som uppfyller de grundläggande behov som du angett och styrkt i din ansökan. Om din situation förändras är du välkommen att skicka in en ny ansökan.

Begränsning av antal boende i en och samma bostad

För att förhindra osunda boendeförhållanden har Solatums riktlinjer för hur många personer som får bo i en och samma bostad. Lägenheterna är dimensionerade utifrån följande maxantal vuxna och barn:

Ett rum och kök – maximalt 2 personer
Två rum och kök – maximalt 4 personer
Tre rum och kök – maximalt 6 personer
Fyra rum och kök – maximalt 8 personer

Regeln om hur många som får bo i en lägenhet införs med avseende på:

 • förhindra osunda boendeförhållanden med för trångt boende i en lägenhet.
 • förhindra osunda boendeförhållanden för kringboende.
 • förhindra skador i lägenhet samt fastighet på grund av för stor fuktbelastning mm.
 • våra hyresgäster ska ha ett bra boende med hänsyn till trygghets- och säkerhetsaspekter samt utrymnings säkerhet, tillgång till förråd och tvättstugor mm.

Detta regleras i 12 Kap hyreslagen 41 §

Lägenhetsbyte inom Solatum

Du måste bo minst sex månader i samma lägenhet innan du kan göra intresseanmälan på en annan lägenhet i vårt bestånd. Uppsägningstiden vid byte är 1 månad. Samma grundkrav gäller vid byte av lägenhet.

Överlåta lägenhetskontrakt
För att få överlåta ett lägenhetskontrakt  till någon annan måste särskilda skäl uppvisas. 
Ni ska ha ett gemensamt och permanent hushåll tillsammans med den aktuella personen som du vill överlåta kontraktet till. Personen som ska få överta lägenhetskontraktet ska vara skriven och ha bott med dig i minst tre år.
Kontraktet kan inte överlåtas till någon som varit inneboende. För att få godkännande på överlåtelsen av hyreskontraktet får inte du som överlåter bo kvar i lägenheten. Innan godkännande av övertagandet måste grundkraven också vara godkända.
En ny adress måste alltid anges av den som vill överlåta hyreskontraktet.
Giltiga skäl för överlåtelse kan vara skilsmässa, separation eller dödsfall.
Personbevis är obligatoriskt vid ansökan om överlåtelse.

Dödsfall
Vid dödsfall där den bortgångne står ensam för hyresavtalet kan överlåtelse av lägenhetskontrakt ske till kvarboende, om man varit folkbokförd på samma adress under minst 2 år och grundkraven uppfylls.
Maka eller make eller registrerad partner kan alltid överta avtalet förutsatt att grundkraven uppfylls. Kvarboende får behålla köpoäng.

Andrahandsuthyrning

Du måste alltid ha vårt skriftliga medgivande för att få hyra ut din lägenhet i andra hand. Om du hyr ut i andrahand utan tillstånd riskerar du att bli av med hyreskontraktet och tvingas flytta från lägenheten.

Exempel på särskilda skäl
 • Arbete eller studier på annan ort, ska styrkas med intyg.
 • Militärtjänstgöring på annan ort , ska styrkas med intyg.
 • Prova på samboliv.

En skriftlig ansökan skickas till oss på Solatum genom att fylla i vår blankett för andrahandsuthyrning, kontakta vår uthyrning för blankett.

Andrahandsuthyrning godkänns under en begränsad tid, max 2 år.

Du får inte ta ut högre hyra än vad du själv betalar

När du fått tillstånd av oss att hyra ut din hyresrätt i andra hand får du inte ta ut en högre hyra än den du själv betalar. Om du hyr ut lägenheten möblerad får du högst lägga på 15 procent på hyran. Om el, bredband eller liknande ingår i hyran när du hyr ut lägenheten i andra hand får du bara ta betalt för de kostnader som du själv har.
Om du tar ut en högre hyra av din andrahandshyresgäst än vad du har rätt till riskerar du att bli av med ditt hyreskontrakt. Om hyresrätten hyrs ut i andra hand utan tillstånd och till en för hög hyra riskerar du dessutom böter eller fängelse, eftersom det är brottsligt från och med den 1 oktober 2019.
Förstahandshyresgästen ansvarar alltid för att hyror betalas i tid och att inte störningar sker.

Du måste bo i lägenheten för att ha inneboende

Du får som hyresgäst ha inneboende i din hyresrätt. Du får ta ut hyra av den inneboende men bara för den del av lägenheten som den inneboende använder. Har du flera inneboende får du inte ta ut en hyra av de inneboende som tillsammans är större än vad du själv betalar i hyra.
Rätten att ha inneboende gäller enbart om du själv bor i lägenheten. Om du inte bor i lägenheten gäller reglerna om andrahandsuthyrning av hyresrätter och då behöver du tillstånd från oss.

Söka och hyra lägenhet

För att kunna söka lägenhet hos Solatum går du in på vår hemsida www.solatum.se under  fliken registrera dig.

 • Anmäl dig på den/de lägenheter som stämmer överens med dina önskemål. För en effektiv handläggningstid kan du maximalt ha tre pågående intresseanmälningar.
 • Varje lägenhet publiceras under sju dagar på hemsidan.

Viktigt

 • När man har lagt in intresse på lägenhet och blivit erbjuden visning så måste man tacka JA eller NEJ till lägenheten.
 • Du måste alltid svara, om du inte svarat på två erbjudanden blir du spärrad i två månader.
Information om visning

Om du blivit erbjuden att gå på lägenhetsvisning gäller följande:

 • Är det en vakant lägenhet visar Solatum lägenheten annars får du kontaktuppgifter till den hyresgäst som bor i lägenheten för att boka en tid för visning.
 • Du har 7 dagar på dig att gå på visning och svara på lägenhetserbjudandet. Det gör du på Mina sidor på vår hemsida.
 • Den som tackar Ja till en lägenhet som ligger på Torget och har flest köpoäng blir kontaktade av oss. Den som först visar intresse till en lägenhet som ligger på Direkt blir den person blir kontaktad av oss.
 • Vi kontrollerar därefter dina inkomstuppgifter, tar kreditupplysning, boendereferens och gör en boendekalkyl. Om allt är ok, är hyresavtalet ert.
 • Du får då skriva under lägenhetsavtalet, vi godkänner inga fullmakter. Om det finns en medsökande ska detta registreras innan avtalsskrivning.
 • Första hyran ska vara inbetald innan nycklar kvitteras ut.
 • Nycklarna kvitteras ut tidigast 13.00 på inflyttningsdagen.
 • När du fått en lägenhet står du inte längre kvar i bostadskön.

Uppsägning

Om du ska säga upp ditt lägenhetsavtal gäller detta:

 • Uppsägningen ska komma skriftligt till oss.
 • Uppsägningstiden är tre hela kalendermånader.
 • Vid dödsfall är uppsägningstiden en hel kalendermånad för personens dödsbo. Dödsfallsintyg med tillhörande släktutredning ska uppvisas. Uppsägningen ska vara påskriven av samtliga dödsbodelägare om inte fullmakt finns.
 • Om du flyttar ska även din bil/-garage plats sägas upp i samband med att du säger upp lägenheten.
 • Vid flytt till service- /äldreboende inom Sollefteå Kommun är uppsägningstiden 3 månader, hel kalendermånad. Här kan man ansöka bistånd för dubbla hyror hos Sollefteå Kommun.
 • Om två står för avtalet och en vill säga upp sin del, då gäller tre hela kalendermånader även om personen tecknat nytt lägenhetsavtal hos oss.
 • Vid uppsägning bokas det in en förbesiktning som ska ske inom 2 veckor, vid förbesiktning bokas avflyttningsbesiktning.

Hur gör jag uppsägningen

 • Sänd in via post eller besök oss på vårt kontor, du kan även släppa brevet i vår postlåda som finns vid vår entré.
 • Du blir kontaktad av besiktningspersonal för en förbesiktningstid.
 • Nycklar/Taggar ska lämnas in senast klockan tolv första vardagen efter att kontraktet har upphört. Då ska även en godkänd avflyttningsbesiktning vara genomförd.

Inför avflyttningsbesiktning

Att tänka på inför avflyttningsbesiktning, lägenheten ska vara flyttstädad, har du gjort något i lägenheten som måste återställas ska detta vara gjort fackmannamässigt innan besiktningen. Läs mer här 

Exempel uppsägning 3 månader

Du säger upp din bostad den 16 januari.
Uppsägningstiden blir då februari-mars-april, och ditt kontrakt avslutas då den 30 april.

Uppsägning före den 16 januari avslutas ditt kontrakt den 15 april.

Exempel uppsägning dödsbo 1 månad

Säger du upp mellan 1- 31 januari blir uppsägningen den 28 februari.

Besiktning

Förbesiktning

Besiktningen bokas in så snart som möjligt efter att uppsägning inkommit av vår besiktningsman, normalt en till två veckor efter uppsägning. Fastighetsskötaren som är besiktningsman bedömer då slitage och åtgärder. Onormalt slitage ska åtgärdas inom uppsägningstiden. Om inte debiteras det hyresgästen vid avflytt.

Läs mer här.

Avflyttningsbesiktning

Besiktningen bokas in vid förbesiktningen och genomförs nära inpå eller på avflyttningsdagen då ska även flyttstädningen vara genomförd. Vid besiktningen kontrolleras att flyttstädningen är korrekt genomförd och om det uppkommit onormalt slitage ska det vara åtgärdat.
Om inte flyttstädning blir godkänt och det finns tid för den avflyttande hyresgästen ges möjlighet till att städa om. Måste städfirma tillkallas eller att onormalt slitage ej är åtgärdat eller inte är åtgärdat korrekt så kommer den avflyttande hyresgästen debiteras kostnaden.

Läs checklista för flyttstädning.

Om vi behöver göra en ombesiktning debiteras en kostnad på 300 kr

Lägenheten ska vara godkänd och klar senast 12.00 första vardagen efter avtalets slutdatum. Nycklar ska lämnas vid godkänd slutbesiktning, återlämnas inte alla nycklar blir det en debitering för cylinderbyte.

Omflyttningsbesiktning

Om den avflyttande flyttar inom Solatums bestånd, bokas omgående en omflyttningsbesiktning. Omflyttningsbesiktning är samma som avflyttningsbesiktning och eventuell kostnad för onormalt slitage ska regleras inom sju kalenderdagar för att den avflyttade hyresgästen ska få skriva på den nya hyresavtalet.