Skip to main content
logo

Lekplatser

För att lekplatserna ska vara så säker som möjligt genomförs en rad kontroller och besiktningar regelbundet.

Daglig kontroll ska göras av personal på plats, de ska kontrollera lekplatsen när barn vistas där och vid eventuella fel eller funderingar ska det felanmälas till oss på: 0620-68 22 22. Det gäller framförallt skolor och förskolor.

Veckovis kontroll utförs genom fastighetsskötare på respektive objekt med hjälp av en checklista.

Lekplatserna genomgår varje år en obligatorisk säkerhetsbesiktning och utförs av en certifierad besiktningsman