Skip to main content
logo

Utemiljöprojekt

Solatum har under 2018 och 2019 genomfört större utemiljöprojekt på fyra bostadsområden. I Sollefteå på Långgatan 23 och 25 och Vallåkersgatan 8, 11 och 13 samt i Långsele på Fridhemsvägen/Vikengatan och på Stationsgatan 19.

Projekten är medfinansierade till ca 50% av Boverket och syftar till att främja social gemenskap samt ökad trygghet inom bostadsområdet. Projekten har föregåtts av boendedialoger där hyresgäster bjudits in till träffar där det framkom olika önskemål om hur utemiljön skulle utformas.

Vi har skapat nya uteplatser med sittgrupper samt grillplatser, nya lekplatser samt på ett par områden också skapat fotbollsplaner med mål. På Vallåkersgatan samt Stationsgatan fanns önskemål om att kunna ha möjlighet att odla och där har vi placerat ett antal odlingslådor. För att tillgodose ökad trygghet inom bostadsområdet har vi kompletterat den utvändiga belysningen med ett stort antal nya belysningsstolpar.

Vi kommer att fortsätta satsningen på trivsam utemiljö på våra fastigheter, stort som smått och målsättningen är att våra hyresgäster ska kunna ha en plats att samlas på där man bor för ökad gemenskap och trivsel.

Stationsgatan 19 i Långsele

Långgatan 25 i Sollefteå

Vallåkersgatan i Sollefteå