Skip to main content
logo

Här hittar du som ny hyresgäst det mesta som du kan behöva känna till, exempelvis vilka skyldigheter och rättigheter du har som boende i en hyresrätt.

Var en god granne!

Tänk på att du har grannar runt dig, undvik störningar som höga skrik, hög musik och liknande, speciellt på kvällar och nätter.
Ska du ha en större fest med många besökare är det klokt att meddela grannarna i förväg. Du som hyresgäst är ansvarig för dina besök till lägenheten.

Vi handlägger störningsärenden efter en rutin som innebär att anmälan om störning ska göras skriftligt.
Anvisningar för anmälan hittar du här eller genom att kontakta kundservice.

Hyresgäster som stör sin omgivning får en varning per brev. Vid upprepade störningar överlämnas ärende vidare till en juristfirma och du som hyresgäst riskerar att bli uppsagd från din hyresrätt.

Betala hyran

Du betalar din hyra förskottsvis varje månad, det innebär att du till exempel betalar hyran för juni senast den sista maj.

Betalar du inte din hyra i tid går ärendet 5 dagar efter förfallodag vidare till Ropo Capital, inkassobolaget som Solatum samarbetar med, där dröjsmålsränta och avgifter tillkommer.
Om inte inkassokravet betalas in så har ni förverkat er lägenhet och kommer att bli delgiven en uppsägning, ärendet går då vidare till kronofogden.
Skulle du hamna i ett läge där du har svårt att betala hyran är det av allra största vikt att du kontaktar oss direkt. Vi är gärna delaktiga i en bra lösning på situationen, det gagnar oss båda.

Skulle du ha svårt att betala hyran kan du kontakta kommunens budget- och skuldrådgivning som erbjuds kostnadsfritt. Där kan du få hjälp med råd, att göra en budget med mera. Mer information finns på Sollefteå kommuns hemsida.

Vi erbjuder olika betalsätt som autogiro, e-faktura, hyreasavi via e-post eller vanlig pappersfaktura för att du ska kunna välja det bästa alternativet för dig.
 

Hyresavi per post

Det vanligaste sättet då hyresavin kommer med posten.

Hyresavi per e-post

Kontakta oss med en giltig e-postadress så ordnar vi det.

E-faktura

E-faktura beställer du genom din internetbank. Läs mer på solatum.se/betalsätt

Autogiro

Autogiro innebär att hyran dras automatiskt varje månad. Detta är kostnadsfritt och man kan välja vilken dag det ska dras. Läs mer under betalsätt

Felanmälan

Skulle något gå sönder eller inte fungera i lägenheten, tvättstugan eller området där du bor ska du göra en felanmälan till kundservice så snart som möjligt på telefon: 0620-68 22 22, e-post: solatum@solleftea.se eller via mina sidor.
Vid akuta fel på kvällar/helger (ej kontorstid) kontaktar du vår jour på telefon: 0620-68 22 22. Utryckning av jour som inte är akut kommer debiteras kunden.

Telefontid felanmälan:
Måndag – torsdag 07:00-16:00
Fredag 07:00-14:00

Vi tar endast emot akut felanmälan under tiderna kl. 08:30-09:00, 12:00-13:00 samt 14:30-15:00.

Hyra ut i andra hand

Enligt hyreslagen kan du hyra ut din lägenhet i andra hand om du till exempel ska studera eller arbeta på annan ort, du måste dock ha ett godkännande från oss.

Hemförsäkring

Vi rekommenderar att du tecknar en hemförsäkring ifall olyckan skulle vara framme, det är en bra investering oavsett om du är drabbad eller vållande av skada.

Skadedjur

Vid misstanke om skadedjur är det viktigt att meddela oss så snart som möjligt.
Det gör du genom att ringa 0620-68 22 22. Saneringen är kostnadsfri för dig som hyresgäst.
När anmälan om skadedjur är mottagen kan du som hyresgäst förvänta dig besök inom ca. 1,5 vecka. Innan dess kommer du att få ett brev med instruktioner och förberedelser som ska göras innan Anticimex kommer. Har instruktionerna ej följts åker Anticimex tillbaka utan åtgärd och du som hyresgäst blir debiterad för besöket. Därför är det av största vikt att du följer de instruktioner du fått.
Tänk på att inte använda egna medel vid skadedjur i lägenheten, exempelvis radar, det finns risk att det sprider sig till andra lägenheter. Kontakta alltid oss först vid misstanke om skadedjur.

Lägenhetsunderhåll

Vi gör kontinuerliga underhållsplaner för våra fastigheter. När det gäller själva lägenhetens skick finns det inget periodiskt underhåll. Bedömning görs vid in- och utflyttning i samband med besiktning.

Tillval – Standardhöjning

Som hyresgäst hos oss finns möjlighet att göra olika standardhöjande åtgärder i lägenheten som t.ex. installera tvättmaskin, diskmaskin, spis med häll eller persienner.
Vi ordnar med inköp, transport och installation samt väljer ut produkter av god kvalitet.
Du behöver inte oroa dig över oförutsedda utgifter. Vi reparerar dina produkter och när den är utsliten ersätts den med en ny av motsvarande kvalité. Produkten blir efter installation en del av lägenhetens standard. Kostnaden specificeras inte separat på hyresavi utan läggs till på hyran.
Tyvärr passar inte tillval i alla våra lägenheter. Vi gör en teknisk bedömning i varje enskild lägenhet och utifrån det kan vi ge besked om det är möjligt för dig att få önskemålet uppfyllt utifrån bedömd kostnadsram/beräknat pris och möjlighet. Priserna för standardhöjning baseras på självkostnad och har fastställts efter förhandling med Hyresgästföreningen.

Renovera lägenheten

Du har rätt att själv måla eller tapetsera i din lägenhet. Andra saker som du får göra är till exempel att byta golvlister, innerdörrar eller montera persienner. Tänk dock på att arbetet måste göras fackmannamässigt och att förändringen inte får vara för extrem. Då kan du bli skyldig att ersätta kostnaden för att återställa bostaden i ursprungligt skick när du flyttar från lägenheten. Är du osäker kontakta oss. Kom ihåg att vårda lägenheten väl. Vid skador eller onormalt slitage kan du bli ersättningsskyldig.

Visning av lägenheten

När du sagt upp din lägenhet måste du enligt hyreslagen vara beredd på att lägenheten ska visas för personer som får erbjudande om att flytta in efter dig. Vanligtvis kontaktar de dig för att komma överens om en lämplig tid.

Säga upp ditt hyresavtal

Kontakta oss i god tid när du ska flytta. Vi kanske kan erbjuda dig en ny lägenhet om du får ändrade bostadsbehov.
Vid uppsägning av ditt hyresavtal gäller endast skriftlig uppsägning. På baksidan av ditt hyresavtal kan du skriva under din uppsägning, har du inte avtalet tillgängligt kan du skriva ett brev och skicka in till oss. Om du hyr garage, bilplats eller förråd upphör även de hyresavtalen samtidigt som ditt bostadsavtal upphör. .
Uppsägningstiden är tre hela månader, vi har två datum som gäller, poststämplat senast 15 eller per den sista.
Till exempel om du säger upp din lägenhet mellan 16 och 31 januari, gäller uppsägningen till avflyttningen den 30 april. Om du däremot säger upp lägenheten mellan den 1 och 15 februarigäller uppsägningen till den 15 maj.
Vid dödsfall upphör avtalet att gälla vid månadsskiftet på nästkommande månad, om uppsägningen görs senast en månad efter dödsfallet. Om uppsägningen inkommer senare än det blir uppsägningstiden 3 månader enligt hyreslagen.

Så fungerar en termostat

Termostaten är det enda ni boende har för att kunna justera er inomhustemperatur.
Varje termostat har en maxinställning som talar om vilken rumstemperatur man kommer erhålla då termostaten har sin största inställning. Denna inställning är något man bestämmer sig för när man köper sina termostater och är inte så lätt att ändra i efterhand. Vanligt är att man väljer en inställning som ger en inomhustemperatur på max 21°C. Man kan då få en lägre temperatur i rummet genom att vrida ner inställningen på termostaten, det går dock inte att få en högre temperatur. Försöker man värma rummet med till exempel en värmefläkt kommer termostaten att stänga flödet till radiatorn så att det bara blir värmefläkten som värmer rummet.
Med en termostat kommer flödet till radiatorn att variera, hela tiden beroende av rumstemperaturen. Detta innebär i sin tur att radiatorns temperatur kommer variera och stundtals kännas kall. Att radiatorn är kall betyder alltså inte att det är fel på värmen utan är helt normalt om rumstemperaturen är rätt.
Termostater har inte bara fördelen med att de håller en viss rumstemperatur, de sparar även energi. Eftersom de känner av rumstemperaturen kan de strypa flödet till radiatorn om rummet värms av något annat, till exempel personer eller elektrisk utrustning. Dessa så kallade internlaster blir då gratisvärme som man kan tillgodoräkna sig med hjälp av termostater.
Om vi sänker energikostnaderna så kan vi lägga mer resurser på underhåll.

Trapphus och trappstädning

Trapphuset är en viktig utrymningsväg och en brand i trapphuset kan få svåra konsekvenser. Det måste därför hållas rent från saker som kan börja brinna, till exempel barnvagnar, skor, pulkor och dörrmattor med mera. Trapphuset är din väg ut och räddningstjänstens väg in om det brinner.
Saker i trapphuset försvårar dessutom arbetet för de som städar våra trapphus. Det är inte meningen att de ska behöva flytta undan exempelvis dörrmattor för att komma åt att städa. Resultatet blir istället att smuts, damm och sand dras in i lägenheterna och att trivseln för er som bor i husen minska.

Fågelmatning

Visst är det härligt att höra en fågel kvittra fram sin vackra sång, men tänk dock på att inte mata fåglarna från din balkong. Slänga ut brödsmulor och annan fågelmat medför nämligen en olägenhet för andra hyresgäster och kan locka till sig råttor och möss.

Tvättstugan

Det är viktigt att du följer tvättstugans regler, boka tvättstugan och ta inte andra hyresgästers tider. Boka inte heller tid i onödan, detta för att alla ska få möjlighet att tvätta.
Tvättstugan och torkrummet ska vara tömd och städad när din tvättid är slut.

Brandvarnare

Skulle brandvarnaren inte fungera, att batteriet börjar ta slut eller att lägenheten saknar en brandvarnare kontaktar du felanmälan för åtgärd. Kom också ihåg att testa funktionen på brandvarnaren med jämna mellanrum.

Byte av lysrör/lampor

Skulle lampan i köksfläkten, ugnen, kylskåpet eller frysen gå sönder byter vi ut den trasiga lampan. Övriga lampor/lysrör i lägenheten eller lägenhetsförrådet byter hyresgästen själv. Behöver du hjälp att byta en lampa eller lysrör kan du kontakta oss, men vi kommer då att debitera dig för arbetstid samt materialkostnad.

Parkeringsplatser

Hyr du en parkeringsplats är du själv ansvarig för skottning och sandning av den egna platsen.

Bilar i bostadsområdet

Undvik att köra bil och parkera inne på bostadsområdet, det kan innebära problem med framkomlighet för ambulans, utryckningsfordon samt för snöskottning och sandning. Det kan också innebära risk för barn som leker inom området.

Parkster

Parkster är en tjänst för att betala parkeringsavgift med din telefon. På några av våra fastigheters gästparkeringar har vi installerat Parkster. Det är viktigt att du hänvisar dina gäster till rätt parkeringsplats. Du betalar din parkeringsavgift med din mobiltelefon via en app eller sms. Parkerings-avgiften är 4 kr/timmen eller 40 kr/ dygn.

Borttappad nyckel

Håll koll på dina nycklar. Tappar du bort en eller flera nycklar blir du som hyresgäst debiterad för cylinderbyte.

iLOQ nyckelsystem
Vid tappad nyckel, kontakta vår uthyrning direkt på telefon: 0620-68 28 60.
Då kan vi spärra din tappade nyckel och du kan få en ny. Kostnaden för borttappad nyckel är 2200 kr. 

Nyckelhantering

Om en snar framtid är det inflyttning till Er nya bostad, ni är välkommen att hämta ut lägenhetsnycklarna tidigast kl. 13.00 på inflyttningsdagen. Om inflyttning sker på en helgdag, är ni välkommen nästkommande vardag att hämta ut nycklarna.

Sophantering

I soprummet får endast hushållssopor slängas. Vill du slänga möbler eller annat får du åka till återvinningscentralen och slänga det där.
Kom ihåg att slänga sopor i rätt soptunna, så att sopsorteringen sker på rätt sätt.

Hantverkare

Enligt hyreslagen är hyresgästen alltid skyldig att lämna tillträde till sin lägenhet för hyresvärden eller den hyresvärden anlitar för arbeten. När hyresgästen i förväg aviseras om tid för arbeten är hyresgästen skyldig att se till att hyresvärden eller anlitat företag får tillträde, antingen genom att någon är på plats vid utsatt tid eller genom fullmakt.
Detta är en förutsättning för rationell hantering av serviceåtgärder och bästa service för våra hyresgäster.
Ges inte tillträde till lägenheten medför det en extra kostnad för oss för förnyat besök. Denna kostnad kommer att debiteras hyresgästen efter den redovisning vi får av entreprenören.
Vägran av att ge tillträde till lägenhet eller om hyresgästen inte lämnar besked eller fullmakt riskerar att leda till uppsägning av hyresrätten.