Skip to main content
logo

Uthyrningspolicy studentboende

För att söka studentbostad krävs att du är myndig och att du har en ekonomisk situation som gör att du rimligen kan klara av att betala hyran för det sökta rummet. Med detta avses studiemedel från CSN eller motsvarande inkomst. Studentboendet är avsett för studenter mellan 16–25 år.  Är du gymnasiestudent och under 18 år måste en vårdnadshavare skriva under avtalet.

För att få teckna ett avtal måste du kunna visa upp antagningsbesked, du ska även uppfylla övriga allmänna krav för uthyrning. Under boendetiden kan studieintyg krävas in för att verifiera att hyresgästen i studentbostad fortfarande studerar på heltid. Om vi inte har fått in studieintyg efter begäran har Solatum rätt att säga upp hyresgästen.

Om du ertappas med att bo i en studentlägenhet trots att du inte uppfyller villkoren, dvs. ej är aktivt studerande, måste du lämna bostaden efter uppsägningstidens utgång.

Inga hyresskulder godkänns och det får inte finnas några betalnings­­anmärkningar de senast 12 månaderna.

Kopia av antagnings­besked/studieintyg kan laddas upp på din kundprofil (Mina sidor), mejlas till uthyrning.solatum@solleftea.se alternativt skickas till:
Solatum Hus&Hem AB
Box 43
881 21 Sollefteå.

Grundkrav
  • Du är student mellan 16–25 år, är du minderårig måste vårdnadshavare skriva under avtalet
  • Du har svenskt personnummer
  • Du har inga betalningsanmärkningar, skuld hos kronofogden eller till annan hyresvärd
  • Du har inga störningsärenden eller någon skuld till Solatum
  • Du ska uppvisa antagningsbevis och under hyrestiden kunna uppvisa studieintyg
  • Du har en inkomst som är tillräcklig för att klara den aktuella hyran, som inkomst räknas studiemedel från CSN eller motsvarande inkomst
  • Du ska ha tecknat hemförsäkring innefattande ansvarsförsäkring och visa försäkringsbrev eller motsvarande

   Vi tar kreditupplysning på samtliga sökande.

Regler

Att bo i rum är en bra och intressant boendeform, eftersom du tillsammans med andra delar på gemensamma utrymmen som tv-rum med samvaro och korridor. Men detta innebär också att du måste ta ditt ansvar och visa respekt för de andra i korridoren när det gäller städning, ljudnivå och kultur med mera.

Alla rum är anpassade för endast en person. Som hyresgäst i studentrum i korridor har du inte rätt att ha inneboende.

Det är inte tillåtet att röka eller ha husdjur när du bor i korridor gäller även besökare. I övrigt gäller att hålla en låg ljudnivå under kvällar och nätter samt att vårda rummet på ett sunt sätt.

Söka studentboende

För att ställa dig i vår student kö ska du registrera dig som sökande på vår webbplats samt mejla in till oss, att du vill ställa dig i kö till vårt studentboende på Linden, Hågestavägen 8, är du inte myndig så är det målsman som ställer sig i kön.

För studentlägenhet anordnas inga visningar. Är ­rummet tomt kan visning ske efter önskemål.

Vi behöver också få in en kopia på ditt antagningsbesked i samband med att du anmäler intresse på en bostad. Vi kommer sedan att höra av oss till dig angående kontraktsskrivning och inflyttning. Har vi inte fått in antagnings­beskedet går vi vidare till nästa sökande.

Läs mer här om hur du ställer dig i vår bostadskö

Köpoäng

Du samlar (1) köpoäng per dag från dagen du anmäler dig som sökande till studentrum.

Inflyttning

Du har rätt att flytta in klockan 13.00 dagen då ditt hyresavtal börjar gälla. Är det en lördag, söndag eller helgdag får du flytta in tidigast klockan 13.00 den första vardagen efter helgen.

För att få kvittera ut nycklarna måste du ha betalt din första hyra. Ta med det undertecknade avtalet, legitimation och ett kvitto på att din första hyra är betald.

Nycklarna hämtas på vårt huvudkontor på Djupövägen 3, Sollefteå.

Hyra

Från mitten av juni, hela juli och till mitten av augusti betalar du ingen hyra. Det innebär att årshyran delas upp på tio månader i stället för på tolv månader. Hyran skall vara betald senast sista vardagen före början av den kalendermånad som hyran avser.  I hyran ingår värme, vatten, hushållsel, internet 100 Mbit/s och kabel-tv.

Försäkring

Hyresgästen skall ha tecknat hemförsäkring innefattande ansvarsförsäkring och visa försäkringsbrev eller motsvarande för att få teckna avtal. Försäkringen ska upprätthållas under hela hyrestiden.

Under skolans sommaruppehåll är det inte tillåtet att bo kvar i sitt rum.
Hyran betalas alltid i förskott. Vi vet att det ibland kan ta tid att få studiemedel från CSN. Om detta händer och du får svårt att betala hyran i tid så måste du genast kontakta oss.

Uppsägning

Uppsägningstiden för en studentlägenhet är två hela kalendermånader, uppsägningen ska göras skriftligt och behöver vara poststämplad senast den sista i månaden. Om ni hyr garage, parkering eller förråd så upphör även de kontrakten automatiskt.

Vid byte av studieort eller praktik gäller en månads uppsägningstid. Detta ska styrkas vid uppsägningstillfället.

Avtalet avslutas när studierna avslutas eller upphör av annan anledning. Då ska du på eget initiativ säga upp avtalet. Något kvarboende godkänns inte.

Besiktning

Förbesiktning

Besiktningen bokas in så snart som möjligt efter att uppsägning inkommit, normalt en till två veckor efter uppsägning. Fastighetsskötaren som är besiktningsman bedömer då slitage och åtgärder, onormalt slitage ska åtgärdas inom uppsägningstiden. Om inte debiteras det hyresgästen vid utflytt.

Slutbesiktning

Besiktningen bokas in vid förbesiktningen och genomförs nära inpå eller på avflyttningsdagen, och då ska flyttstädningen vara genomförd. Vid besiktningen kontrolleras att flyttstädningen är korrekt genomförd, om det uppkommit onormalt slitage ska det vara åtgärdat.

Om inte flyttstädning blir godkänt och det finns tid för den avflyttande hyresgästen ges möjlighet till att städa om. Måste städfirma tillkallas eller att onormalt slitage ej är åtgärdat eller inte är åtgärdat korrekt så kommer den avflyttande hyresgästen debiteras kostnaden.

Lägenheten ska vara godkänd och klar senast kl. 12.00 första vardagen efter avtalets slutdatum. Nycklar ska lämnas vid godkänd slutbesiktning, återlämnas inte alla nycklar blir det en debitering för cylinderbyte.

Omflyttningsbesiktning

Om den avflyttande flyttar inom Solatums bestånd, bokas omgående en omflyttningsbesiktning. Omflyttningsbesiktning är samma som slutbesiktning och eventuell kostnad för onormalt slitage ska regleras inom sju kalenderdagar för att den avflyttade hyresgästen ska få skriva på det nya hyresavtalet