Skip to main content
logo

Elrevisonsbesiktning

Elrevisonsbesiktning görs vart tredje år på offentliga lokaler genom ett samarbete med brandskyddsföreningen/Elektriska nämnden och försäkringsbolagen, i vårt fall sker besiktningarna på våra äldreboenden och skolor. Syftet är att förebygga person- och egendomsskador samt att reducera konsekvenserna vid driftavbrott. Besiktningarna utförs av auktoriserade besiktningsmän.