Skip to main content
logo

Energiprojekt

 

energi-projekt

Solatums energi och miljöarbete skall bygga på hållbarhet för kommande generationer och deras livsmiljö på vår planet.

Vi arbetar aktivt med åtgärder för att minska vår energianvändning och CO2 utsläpp. Detta genom energieffektiviserande åtgärder i våra ägda fastigheter samt de kommunala fastigheter som vi förvaltar, vilka är skolor, förskolor och kommunala förvaltningsfastigheter.

Vi jobbar kontinuerligt med att optimera driften av våra tekniska installationer för värme, kyla, ventilation och belysning.

All energi och media användning följs upp kontinuerligt och utgör då en del av beslutsunderlag för kommande energi effektiviserande åtgärder.

I vårt miljöarbete arbetar vi med både små och stora miljöfrågor för att tillsammans med hyresgäster och Sollefteå kommun minimera de negativa konsekvenserna för miljön.

Sollefteå kommun och Solatum Hus&Hem har tillsammans antagit en energieffektiviseringsstrategi, som har som mål att vi skall minska energianvändningen med 20% i våra bostäder och 25% för transporter till år 2020 med 2009 som referensår.

Solatum deltar även i SABOs energiutmaning ”Skåneiniativet” som har som mål att minska energianvändningen med 20% till år 2017 med 2007 som basår. Vårt uppnådda mål t.om. 2014 är 13,6.

Följ SABOs energiutmaning på nedanstående länkar.

Följ SABOs energiutmaningar
kampanjlogga_allmannyttan

 

Håll med om att det inte håller.
En riksomfattande energisparkampanj pågår på http://www.allmannyttan.se
Följ Harrys kampanj på facebook.
Han har en hel del bra tips!