Skip to main content
logo

Secure

SECURE – Smartare energisamhällen i de norra och arktiska områdena.

SECURE-projektet delfinansieras av EU-programmet Northern Periphery and Arctic Programme 2014-2020. Projektet pågår under perioden maj 2016 – april 2019.

Huvudsyftet med SECURE är att överföra och implementera innovativa energilösningar för bostäder och offentliga infrastrukturer mellan sju regioner i norra Europa. Intressenterna kommer att få ta del av goda exempel på effektiva tekniker och strategier som främjar ökad användning av energieffektiva lösningar och förnybara energikällor. Utveckla energisäkra samhällen genom huvudpunkter:

  • 5 smartare energisamhällen
  • 15 tillämpade energilösningar
  • Öka effektiviteten med 5 % i minst 3 byggnader
  • Installera alternativa energikällor för 3 offentliga infrastrukturer

Projektet ska uppfylla ambitiösa mål. Varje partner i projektet kommer att etablera ett smart energisamhälle i en by, landsbygd eller stadsdel.

Ett program med aktiviteter kommer att genomföras i dessa samhällen för att engagera medborgarna och ge dem möjlighet att bli ledande inom energi.

Programmet kommer också att bygga upp expertis inom lokala myndigheter. Detta kommer att stödjas genom att transferera femton energilösningar, öka effektiviteten med 5 % i minst tre offentliga byggnader, samt genom att installera alternativa eller förnybara energilösningar för offentlig infrastruktur.

Kommunförbundet Västernorrland är den enda svenska partnern och de arbetar i projektet tillsammans med det kommunala bostadsbolaget Solatum Hus&Hem AB i Sollefteå.