Skip to main content
logo

Frånluftvärmepumpar

En väg att nå Klimatinitiativets mål att sänka energiförbrukningen med 30 % från 2007 års nivå är frånluftsvärmepumpar. Vi har för närvarande installerat en frånluftsvärmepump på Långgatan 23 H-I. Teknikval, driftsätt, kostnader och besparingar ska nu utvärderas. Vi fortsätter med tekniken på resten av kv. Tackan på Långgatan samt på Storgatan 25-31. Ytterligare byggnader kan tillkomma i framtiden.