Skip to main content
logo

Ansökan om sponsring

  • Solatum sponsring inriktar sig i första hand på aktiviteter och verksamheter inom Sollefteå kommun. 
  • Vi vill samarbeta med föreningar och organisationer inom områden som idrott, kultur, miljö och samhälle.
  • Vi prioriterar de verksamheter som har en väl fungerande barn- och ungdomsverksamhet.
  • De föreningar eller verksamheter vi väljer att sponsra ska dela med Solatums grundläggande värderingar och synsätt.

Sponsring

Oss tillhanda senast sista oktober, svar er tillhanda under december.