Skip to main content
logo

Om oss

Solatum Hus&Hem AB är Sollefteås kommunala bostadsbolag som bildades 1976.” De Solatum” är ett gammalt namn för Sollefteå. Namnet finns dokumenterat sedan år 1314 och betyder de solbelysta ägorna/ den solbelysta trakten.

Vi äger och förvaltar ca 1180 bostäder, våra boenden finns i radhus, småhus, flerbostadshus samt har vi lägenheter i en herrgård, vi hyr även ut lokaler, garage och p-plats.

Vi finns i hela kommunen såsom Sollefteå, Långsele, Graninge, Helgum, Ramsele, Näsåker, Junsele och Undrom.

Solatum är medlem i Sveriges Allmännytta, och vi arbetar ständigt med frågor kring hållbarhet som miljö, framtid och utveckling. Läs mer här.

Fakta om Solatum
75 tillsvidareanställda
183 Mkr i nettoomsättning
1156 lägenheter
61 lokaler

Vår vision och vår affärsidé
Solatum Hus&Hem AB´s vision är att Solatum är det självklara valet för tryggt, trivsamt samt rätt och hållbart boende i hyresrätt i Sollefteå.
Solatum Hus&Hem AB´s affärsidé är att tillhandahålla ett tryggt boende samt ändamålsenliga lokaler, allt i trivsam miljö inom Sollefteå kommun. Verksamheten ska kännetecknas av hög kvalité med kundnära service.

Våra kärnvärden
Kärnvärden definierar vi som områden som på ett övergripande plan ska beskriva företagets “själ”. Våra kärnvärden beskriver vad vi står för nu och i framtiden och de har en stark koppling till vår vision. Trygghet, Trivsel & Hållbarhet.

Trygghet
Våra bostäder, lokaler och bostadsområden ska vara trygga att bo och vistas i. Solatum ska erbjuda trygga anställningsförhållanden och säkra arbetsplatser.

Trivsel
Våra bostäder och lokaler ska vara trivsamma att bo och vistas i. Solatum ska präglas av ett professionellt ledarskap som skapar engagemang och trivsel. Solatum ska ha en verksamhet med trivsamma arbetsmiljöförhållanden.

Hållbarhet
Solatums verksamhet ska vara hållbar när det gäller bolagets ekonomi på kort och lång sikt. Solatum ska verka för en hållbar miljö i våra bostäder, lokaler och i våra bostadsområden samt bidra globalt. Solatum ska erbjuda en hållbar arbetsmiljö för sina medarbetare.