Skip to main content
logo

Temperaturgivare i lägenheter

Ett program med att montera trådlösa batteridrivna temperaturgivare i våra lägenheter pågår sedan hösten 2018. I början av 2020 är ca 400 givare monterade. Med temperaturmätning i varje lägenhet går det att se om enskilda lägenheter har annorlunda temperatur, om det skiljer mellan våning eller delar av hus eller mellan olika byggnader inom samma system. Vi kan också i ett tidigt skede se om ett fel berör en enskild lägenhet eller ett helt hus eller område. På några fastigheter har vi ett system som heter Egain prognosstyrning, ett självlärande system som tar hänsyn till hur snabbt en viss byggnad reagerar vid väderomslag och anpassar värmetillförseln efter detta.