Skip to main content
logo

Tillval

tillval

Tillval – höjd standard

Fördelar – förnyelse – förbättring
Solatum Hus&Hem AB:s tillval ger dig möjligheter att förnya din lägenhet. I köket kan Du välja spis med häll och/eller välja diskmaskin. Du kan även skaffa tvättmaskin eller sätta in persienner.

Enkelt – del av lägenhetsstandard
Vi ordnar med inköp/transport/mm samt väljer ut produkter av god kvalitet.
Du behöver inte oroa dig över oförutsedda utgifter. Vi reparerar dina produkter och när den är utsliten ersätts den men en ny av motsvarande kvalité. Produkten blir efter installation en del av lägenhetens standard. Kostnaden specificeras inte på separat hyresavi utan ingår i grundhyran.

Är det möjligt i ditt boende?
Solatum Hus&Hem förbehåller sig rätten att avgöra om tillval är lämpligt. För att kunna göra tillval måste du ha skött dina hyresbetalningar klanderfritt de senaste 12 månaderna. Vi förutsätter att du är aktsam och sköter dina ”tillvalsprodukter” på samma sätt som du sköter lägenheten i övrigt.

Tyvärr passar inte tillval i alla våra lägenheter. Vi gör en teknisk bedömning i varje enskild lägenhet och utifrån det kan vi ge besked om det är möjligt för dig att få önskemålet uppfyllt utifrån bedömd kostnadsram/beräknat pris.

Priserna för standardhöjning baseras på självkostnad och har fastställts efter förhandling med Hyresgästföreningen.

TILLVAL
Från 1 juli 2022 gäller nya priser på tillval.
Priserna är förhandlade med Hyresgästföreningen.

Diskmaskin + 125 kr/månad.
(Erbjudandet förutsätter att utrymme finns samt att gällande regelverk uppfylls.)

Persienner + 7 kr/ruta/månad.

Spis med häll och varmluftsugn + 50 kr/månad.

Tvättmaskin 40 cm (toppmatad) + 125 kr/månad.
(Förutsätter att utrymme finns samt att gällande regelverk uppfylls)

Höjd standard avseende köksluckor, kakel samt bänkskivor + 150 kr/månad.

Värmepump + 300 kr/månad.
(Gäller småhus med eluppvärmning och kallhyra.)

Tittöga i lägenhetsdörr 5 kr/månad.