Skip to main content
logo

Beredskap

Skulle det hända akuta fel efter att kontoret och vår personal har slutat för dagen eller under helger har vi en jour som åker ut och åtgärdar felen.

Jouren består av vår egen personal och är uppdelad efter våra områden.

Östra/Södra som består av Sollefteå, Långsele, Helgum, Graninge, Vallänge och Öhn.

Västra området är Näsåker, Ramsele, Junsele, Resele.

När du ringer vår felanmälan på jourtid hamnar du hos SOS Alarm, där avgör de om ditt ärende är akut och om jouren ska ringas ut eller om ditt ärende kan avvakta till nästa vardag. Oavsett om du vill felanmäla på dagen eller om du behöver kontakta jouren ringer du: 0620-68 22 22