Internet, TV & telefoni

bredbandBredband & telefoni

I de flesta av våra lägenheter är vi anslutna till Sollefteå stadsnät, du som kund får själv kontakta Sollefteå stadsnät för mer information och för att teckna ett nätavtal. I nätavtalet ingår inte någon tjänst.

Tjänst beställs separat hos tjänsteleverantören, antingen via stadsnäts hemsida, från leverantörens egen sida eller genom att ringa tjänsteleverantören direkt.

De tjänsteleverantörer som man kan beställa Internet är:  A3, Bahnhof, Bredband2, Boxer och Universal Telecom.

Kontakta stadsnät på telefon 0620-68 28 30, mail stadsnat@solleftea.se eller på deras hemsida.

Där inte stadsnät är anslutet får man använda sig av ADSL eller mobilt, kontakta då själv den leverantör du önskar.

 

Kabel-TV

All Tele  använder Sappa som sin leverantör av Kabel- Tv

Analoga basutbudet är för närvarande:

Kabel-1 Kabel-2 Kabel-3 Kabel-4
Kabel-7 Kabel-5 Kabel-8 Kabel-9
Kabel-10 Kabel-6 Kabel-11 TV8
Kanal 9 TV10 Kanal 11 Kabel-12
Discovery Channel SVT Barnkanalen HD  Kabel-18  Sappakanalen

För felanmälan eller om du har frågor gällande det digitala utbudet, kontakta Sappa 0774 444 744 eller hemsidan.

Kom ihåg att säga till att ni är hyresgäst hos Solatum samt ha ditt produktnummer till din lägenhet tillgänglig. Ditt produktnummer hittar du på ditt avtal eller på din hyresavi.