Skip to main content
logo

Styrelse

Ordinarie ledamöter
Anders Bergman (VI) Ordförande
Ilkka Laamanen (S) Vice ordförande
Stefan Stolt (C)
Mats-Ola Vestin (C)
Jörgen Andersson (V)

Suppleanter
Yvonne Eriksson (S)
Alexandra De Wall (M)
Jörgen Åslund (VI)
Monica Ivarsdotter (C)
Ylva Segerström (V)

Arbetstagarrepresentanter
Greger Albertsson (Kommunal)
Nicole De Bruyn (Vision)

Saknas på foto: Stefan Stolt, Yvonne Eriksson, Alexandra De Wall och Greger Albertsson