Skip to main content
logo

Bredbandsbullerbyar

I projektet Bredbandsbullerbyar vill vi öka inflyttning till Sollefteå kommun genom att rikta oss till storstadsmänniskor som drömmer om ett boende på landsbygden. För att locka människor från de allt folktätare städerna ska projektägaren, Sollefteå kommuns bostadsbolag Solatum Hus&Hem AB, lokalisera tillgängliga fastigheter med exempelvis ekonomibyggnader och boningshus, och utifrån dem ta fram planer för nya moderna bostäder i anslutning till de redan existerande. Med Bredbandsbullerbyar vill vi helt enkelt förenkla för intresserade yrkesverksamma personer med möjlighet att arbeta på distans att välja att flytta till landsbygden i Sollefteå kommun.

Befolkning i arbetsför ålder i Sollefteå kommun tros minska betydligt inom en fem-års period. Detta reducerar skatteunderlaget i kommunen och utmanar möjligheterna att behålla ett bra utbud av service för kommuninvånarna. Samtidigt finns det, enligt en webbenkät, ett stort antal personer i Stockholm som vill ha lugnet på landsbygden och bo närmare skog, vatten och andas ren luft. En stor del av dessa personer är också intresserade av att jobba med småskaligt hållbart jordbruk och matproduktion.

Men anledningarna att flytta ut kan vara många, och gruppen som intresserar sig för detta sätter helt sin egen prägel på verksamheten. Intressegruppen Byakademin hjälper till i rekryteringsprocessen och ordnar kurser och träffar för de intresserade. De kan också hjälpa till och delta i etablerandet av de nya företag och föreningar som de boende vill starta. Målet på lång sikt är att konceptet kan kopieras till andra landsbygdsområden, skapa ytterligare inflyttning och är ett exempel för kontraurbanisering i hela landet.

XX-BREDBANDSBULLERBYAR-FRAMTIDENS-BY-SLUTLIG-210313-LU (1)