Ventilation

Kontroll av ventilation
För att inomhusklimatet ska vara trivsamt och hälsosamt, krävs det att ventilationen i huset fungerar som det är tänkt. I vissa hus finns endast självdrag, eller fläktstyrd frånluft medan andra har både till- och frånluftsventilation. Oberoende av vilken typ av ventilation som finns, utförs kontroll av ventilationssystemet med jämna intervaller. Ventilationskontrollen är reglerad i svensk lag och information från senast utförda kontroll finns i trapphusen.

Som hyresgäst kan du vara med och förbättra inomhusklimatet genom att vara noga med att inte stänga tilluftsventiler i dina fönster om du har självdrag eller fläktstyrd frånluft. Luft sugs ut ur lägenheten genom kökskåpan, badrummet, klädkammare, vilket gör att ny luft måste in i lägenheten. Om alla tilluftsventiler är stängda ökar risken för drag från fönster och från trapphuset (genom brevinkastet).

Skötsel av ventilation
Filtret i kökskåpan skall rengöras regelbundet. Frånluftventiler i badrum och eventuell klädkammare skall rengöras från smuts och damm. Observera att frånluftsventilernas inställning inte får ändras vid rengöring.