Skip to main content
logo

Brukarsamverkan

Energi & Miljö, vi vill bli klimatsmart!

Sollefteå Kommun tillsammans med Solatum Hus&Hem har antagit en energieffektiviseringsstrategi som under perioden 2010-2020 ska minska energianvändningen med 20%.

Vi jobbar hela tiden med olika sätt för att nå detta mål. Ett av dem är ett pilotprojekt om brukarsamverkan ” Energi & Miljö” som vi startade upp under hösten 2013.

I pilotprojekt deltar utvalda fastigheter, där ingår skolor, förskolor, gruppboenden, äldreboenden, medborgarkontor och bibliotek, en styrgruppsrepresentant och 1-2 miljöombud per fastighet har valts ut.

Vi börjar med att besöka miljöombuden på deras arbetsplats och genomför tillsammans en energi och miljörond.

Vi jobbar främst med beteendeförändring, att vi ska börja tänka på jobbet som vi gör hemma, exempel att släcka lampor i rum vi inte är i, att stänga av istället för att låta stå på standby. Att byta ut glödlampor till led belysning och minska vattenanvändning mm.

Detta för att minska vår energianvändning i våra fastigheter och med det minska miljöbelastningen och få lägre driftkostnader.

Vi kommer även börja titta över hur vi hanterar våra sopor och hur vi ska kunna bli bättre på källsortering!

I framtiden vill vi även involvera våra hyresgäster i detta arbete.

Vi har börjat lite smått med att gå ut med information via hyresavierna med enkla tips på energispar och miljötänk. Vi har också gjort årstidsbaserade broschyrer som delats ut varje kvartal.
I vår hyresgästtidning Trivsam kan man läsa om olika energi/miljöfrågor.

Idag läser man nästan dagligen om hur klimatpåverkan är ett stort hot. Och om vi bara tittar på vad som händer inom vårt egna lilla land och ser vad som hänt bara under de senaste åren, med stormar, åska och blixt oväder, översvämningar och bränder känns det oerhört viktigt att vi är med och hjälper till!

Vi vill inte bara stå bredvid och titta på utan vi vill vara med att förändra till det bättre, därför är allas insats, liten som stor väldigt viktig.

Så även DU är en viktig länk i detta arbete för vår framtid, börja redan i dag att fundera på hur jag kan hjälpa till och vad kan jag förändra/förbättra för att vi ska nå detta mål.

Tillsammans blir vi starka!

Vi vill ju att kommande generationer ska få möjlighet till att leva och bruka vår jord!