Skip to main content
logo

Brandskydd

Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand.” Det är visionen i den nationella strategin för stärkt brandskydd genom stöd till den enskilda. Men även Solatum ska jobba för att minimera alla brandriskerna. Det är därför Systematisk Brandskydds Arbete ska utföras så gott det kan.

I det systematiska arbetet ingår allt vi gör för att förebygga brand. Informera hyresgäster, inspektera byggnader och sätta upp en fungerade brandvarnare i alla lägenheter, utbilda personal, dokumentera och utföra allt arbete enligt krav för brandskyddet.

Vi vill gärna se att alla tar sitt ansvar och läser den informationen vi lämnar och följer alla tips och råd med tanke på er och era grannars liv.