Skip to main content
logo

Vattnet i din bostad

vatten-i-bostad

Varje dag använder du cirka 200 liter vatten till matlagning, disk, dusch, toalettbesök och tvätt. När du använt vattnet leds det genom rör till reningsverket. På reningsverket är man bra på att ta bort kiss, bajs och toalettpapper. Däremot kan de inte rena vattnet från till exempel kemikalier, färg och mediciner. När det spolas ner i avloppet förstörs miljön i våra vattendrag.

Stora mängder skräp slängs också i avloppet, likaså spolas fett ner i avloppen. Det här kan man förvisso ta hand om, men till helt onödiga kostnader. Lösningen på problemet är enkel. Om du hjälper till att hålla avloppet rent från de här sakerna, kommer vattendragen och rören att må bättre.

Här kommer några tips för att minska miljöbelastningen

• Torka ur fett och släng det, istället för att skölja ur det i slasken
• Lämna kemikalier, färg och lösningsmedel på återvinningscentralen
• Lämna gamla mediciner till apoteket
• Släng inte skräp i toaletten
• Använd miljömärkta tvätt och rengöringsmedel

Tänk även på att inte slösa med vatten, ett exempel är att stänga av kranen istället för att låta det stå och rinna medan du borstar tänderna, diskar, duschar osv. se mer om detta i våra energitips.