Skip to main content
logo

Solpaneler

Solatum Hus&Hem AB följer utvecklingen med solel och ett antal objekt är projekterade. Om man enbart tittar på de objekt med bäst förutsättningar har vi möjlighet att själva producera ca. 4-500 000 kWh årligen. Solcellerna kan även kompletteras med batterier, dels för att öka egenanvändning av den producerade elen men också för att minska effektkostnaderna.

Projekt – Graningebyn

Solatum´s första solcellsprojekt startade på Graningebyn under våren/försommaren 2021. Totalt har 152 solpaneler monterats på släntstativ i en sydsluttning. Ytan är 284 m2, och årsproduktionen av förnybar el beräknas bli ca 55 000 kWh/år.  Att det första projektet blev på Graningebyn beror på att det är en stor elförbrukning i byggnaden även sommartid, och att det finns gott om utrymme för en markmonterad anläggning.  Solcellerna kommer att producera drygt 10% av fastighetens förbrukning, och även minska effektbehovet sommartid.  I stort sett all producerad el kommer att användas inom fastigheten. Totalt beräknas anläggningen betalas på 7–10 år.