Skip to main content
logo

Flytta ut

Det är ju en hel del att hålla reda på när man ska flytta – både när det gäller ditt nya boende och den lägenhet du lämnar. Här följer en checklista över sådant som är viktigt att komma ihåg.

Säg upp ditt kontrakt
Det första du ska göra är att säga upp ditt hyreskontrakt. Endast skriftlig uppsägning gäller. Har ni inte kontraktet tillgängligt där ni kan skriva under och sända in så fyller ni i uppsägningsuppgifterna i ett brev som ni sänder in till oss. Om ni hyr garage, parkering eller förråd så upphör även de kontrakten automatiskt. Uppsägningstiden är tre hela månader, vi har två datum som gäller, poststämplat senast 15 eller per den sista. Under denna period måste du betala hyra precis som vanligt. Det är viktigt är att du anger ett aktuellt telefonnummer som vi kan nå dig på.
Visning av lägenheten
När du sagt upp din lägenhet bör du vara beredd på att visa den för de personer som får erbjudande om att flytta in efter dig. Vanligtvis kontaktar de dig för att komma överens om en lämplig tid.
Besiktning
Förbesiktning
När du säger upp din lägenhet kommer du inom kort att bli kontaktad av oss för att boka en tid för förbesiktning.
Förbesiktningen gör vi för att kolla lägenhetens standard och renoveringsbehov samt informera dig om eventuella brister i lägenheten som du kan bli ersättningsskyldig för, men som du har möjlighet att åtgärda under din uppsägningstid.

Avflyttningsbesiktning
Innan du flyttar ut gör vi en avflyttningsbesiktning då vi kontrollerar lägenhetens skick, städning och eventuella skador. När du flyttar är det viktigt att lägenheten är ordentligt städad och tömd, skulle den inte vara godkänd kommer du att bli debiterad för en ombesiktning på 300 kr om du väljer att städa själv eller så kommer du att få en faktura av oss i efterhand på städning.

Kom också ihåg att förrådet och balkongen/uteplatsen måste vara tömd innan du flyttar, och garage om du hyr det.

När du säger upp din lägenhet kommer du att få information hemskickad om hur du bokar en tid för avflyttningsbesiktning.

Checklista vid städning

Utflyttningsdagen
Klockan 12.00 på utflyttningsdagen ska du ha flyttat ut om inte annat har avtalats. Lägenheten och förrådet ska då vara tömd och ur städad samt ska nycklarna vara återlämnad till Solatum. Om lägenheten inte är städad kommer du att debiteras städkostnaden.
Nycklar
Alla nycklar och taggar tillhörande lägenhet, förråd, motorvärmare och tvättstuga måste lämnas tillbaka när du flyttar. Om inte samtliga nycklar lämnas in i tid blir du skyldig att betala vad det kostar att byta lås.
El-, telefon- och internetabonnemang
Kontakta din internet-, telefon- och el-leverantör för att säga upp eller flytta dina abonnemang. OBS! tänk på att du under uppsägningstiden är skyldig att ha elabonnemang.
Adressändring
För att posten ska komma till din nya adress är det viktigt att du gör en flyttanmälan i god tid (minst fem arbetsdagar) före flytten. Du gör din anmälan till Adressändring: tel 020-97 98 99 eller på deras hemsida.
logo@2x
Parkera bilen
Parkeringstillstånd i samband med utflytt kan ni få genom att kontakta oss på telefon: 0620-68 28 60.
Dödsfall/dödsbo
Vid dödsfall kan lägenheten sägas upp med en hel kalendermånads uppsägning, om uppsägningen görs senast en månad efter dödsfallet. Efter det blir det 3 månader enligt hyreslagen. Vid dödsfall kan den efterlevande maken få överta lägenheten. För sambor med gemensamma barn gäller samma sak.

Checklista vid städning