Skip to main content
logo

Skåneintiativet

SABO-företagens Skåneinitiativ lanserades på konferensen SABOs energiutmaning den 7 februari 2008 i Malmö. De 80 företag som då fanns representerade röstade fram en målsättning som innebär att de företag som ansluter sig ska minska sin energianvändning med 20% från idag till år 2016. Det är frivilligt att ansluta sig till initiativet och alla bostadsföretag i Sverige är välkomna att gå med.

Företagen som väljer att ansluta sig till Skåneinitiativets mål åtar sig följande:

• Skåneinitiativet ska vara förankrat i företagets styrelse och ledningsgrupp.

• En ansvarig person utses i varje företag som ansvarar för rapportering av energianvändning och för kontakter om Skåneinitiativet.

• Rapportering av energianvändningen sker årligen till SABO. Uppgifter som ska rapporteras in avser perioden 1 januari till 31 december varje kalenderår. Basår är 2007 års energianvändning.

Följande uppgifter ska rapporteras in:
– Energi för värme och varmvatten [kWh] (faktisk användning)
– Fastighetsel [kWh] – BOA och LOA (inklusive varmgarage) och/eller A temp uppmätt