Fixar-Axel – kostnadsfri fixartjänst

Fixartjänsten riktar sig till dig som fyllt 65 år.

Har du beslut om hemtjänstinsatser enligt socialtjänstlagen eller en funktionsnedsättning och tillhör någon av personkretsarna i LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan du nyttja fixartjänsten på samma sätt som personer som är 65 år och äldre.

Tjänsten kostar inget men du får själv stå för eventuella materialkostnader.

Tjänsten utförs av Fixar-Arne, han hjälper bland annat till med, att sätta upp gardiner och tavlor, byta glödlampor, förflytta och montera mindre möbler. Fixaren utför även dammtorkning uppe på skåp, bokhyllor, tavlor, i lampkronor samt tar ut tyngre mattor.

Däremot hjälper inte Fixar-Arne till med fönster putsning, utomhusarbeten som snöskottning och trädgårdsarbete, inte heller uppgifter som kräver fackmässiga kunskaper.

Fixartjänsten är kostnadsfri, men du betalar själv eventuella materialkostnader.
Fixar Arne nås vardagar på:
Telefon: 073-270 95 07
Eller via Träffpunkt Tuvan (f.d. Hallsta dagcentral) vardagar kl. 07:30-09:00
Telefon: 0620-68 20 07