Utemiljösatsning Stationsgatan


Långsele:
På bilden ovan ser du det nya förslaget på utformningen samt utseendet till gårdsförbättringarna för kvarteret Långsele 3:14 med adress Stationsgatan 19.
Bor du i kvarteret har du möjlighet att lämna synpunkter i formuläret.
Ange ditt produktnummer för lägenheten. 
Namn och telefonnummer är inte obligatoriskt.

Synpunkter Stationsgatan