Miljö för Alla


På Långgatan 23-25 har vi precis avslutat ett pilotprojekt för samverkan till en bättre miljö både för de boende och för vår planet.
Genom två träffar per trapphus har hyresgästerna fått veta mer om hur man kan ta vara på våra resurser genom återvinning, minskad konsumtion samt fått information om hur man kan påverka energiförbrukningen för att bli mer medveten.
Vi har varit ute på 14 träffar som har varit ett uppskattat koncept bland deltagarna.
Vi som drivit projektet på Långgatan är Angelica Eriksson, Kristin Sahlin, Hans Melin och Sterner Andersson.