Ny bergvärmeanläggning på äldreboendet Vallänge

Solatum investerar i en ny bergvärmeanläggning på äldreboendet Vallänge i Undrom.  I dagsläget sker uppvärmningen med elpanna.
Arbetet kommer att inledas under den närmsta veckan, och beräknas vara slutfört under försommaren.
Totalt ska 5 brunnar med 280 m djup borras. Dessa ska sedan förse byggnaden med 150 000 kWh/år värme till uppvärmning och varmvattenproduktion. Elförbrukningen beräknas minska med 150 000 kWh per år.
Entreprenör är Rörmokar´n.