Hyresjustering från 1/4 2018

Hyresförändring

Den 11 december 2017 kom Solatum Hus&Hem AB och Hyresgästföreningen överens om nya hyror för 2018. De nya hyrorna ska gälla under perioden 1 april 2018 till 31 mars 2019. Överenskommelsen är som följer;

 • Samtliga lägenheter höjs med +0,75 %.
 • Rum i särskilt boende på Gunillagården, Solgården och Graningebyn
  höjs med 30 kr/månad.
 • Studentlägenheter på Prästbordsvägen 7 höjs med 2 %.
 • Lokaler med förhandlingsklausul höjs med 2 %.

Det sker sedan en även en hyresjustering avseende bilplatser från 1 april 2018.
Höjningen är lite olika beroende på typ av bilplats – se nedan;

 • Varmgarage höjs med 36 kr/månad.
 • Kallgarage höjs med 28 kr/månad
 • Carport och bilplats med motorvärmare höjs med 16 kr/månad.

Lägenheter som hyrs av Sollefteå Kommun men som aviseras av
Solatum Hus&Hem AB

 • Studentbostäder i Sollefteå Långgatan, Hågestavägen och Sportgränd höjs med 2 %.
 • Gruppboende och äldreboende; mindre enheter, till exempel Skärvstagården, som går under benämningen ”rum” höjs med 30 kr/månad. Övriga lägenheter 1 RK etc höjs på samma sätt som den generella höjningen, det vill säga +0,75 %.

 

EXEMPEL PÅ VAD HÖJNING BLIR I KRONOR/MÅNAD

Lägenhetshyra idag + höjning 0,75 %            Ny lägenhetshyra 180401

2.672 kr/månad         + 20 kr/månad              2.692 kr/månad

3.958 kr/månad         + 30 kr/månad              3.988 kr/månad

5.295 kr/månad         + 40 kr/månad              5.335 kr/månad

6.708 kr/månad         + 50 kr/månad              6.758 kr/månad

8.630 kr/månad         + 65 kr/månad              8.695 kr/månad