Utemiljösatsning på Solatum

vallakers-stationsg
Vallåkersgatan i Sollefteå och Stationsgatan i Långsele
Boverket har beviljat Solatum stöd för gårdsförbättringar i kvarteret Bäcken 7 i Sollefteå med adress Vallåkersgatan 8/11/13. Stödet ges för åtgärder som ger en gemytlig gård för hyresgäster och främjar social gemenskap och utvecklat grannskap.
Man ska skapa plats på gården för träffar och aktiviteter. Åtgärder kan innefatta även gårdsbelysning och andra trygghetsskapande åtgärder.
Stöd har beviljats även för kvarteret Långsele 3:14 med adress Stationsgatan 19.
Satsningen görs i projektform där de boende kommer att inbjudas till dialog och ges möjlighet att vara delaktiga i planering av gårdsåtgärder.