Till samtliga hyresgäster: Ändrad kravhantering


Solatum ändrar sina rutiner avseende kravhantering

Från 2017-05-01 slutar vi att sända påminnelseavier på förfallna hyror.
Vårt krav på förfallen hyra kommer framgent att sändas direkt från vår inkassoleverantör. På kravet tillkommer en kostnad på 170 kr + ränta.

Solatum kommer inte heller att medge någon avbetalning på förfallna hyror.
Det är av yttersta vikt att man betalar sin hyra i tid. Betalas inte hyran i tid eller att hyran vid upprepande tillfällen betalas för sent riskerar du som hyresgäst att bli uppsagd från din hyresrätt.
För en smidig betalning anmäl autogiro till oss.

Skulle du hamna i ett läge där du har svårt att betala hyran är det av allra största vikt att du kontaktar oss direkt. Vi är gärna delaktiga i en bra lösning på situationen, det gagnar oss båda.

Vid frågor kontakta Petra Tarberg 0620- 68 28 52