logo

Solatum går med i klimatinitiativ


Solatum Hus & Hem AB har beslutat att gå med i Allmännyttans klimatinitiativ, ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet i initiativet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen minskar med 30 procent.

Allmännyttans branschorganisation SABO har i dagarna lanserat Allmännyttans klimatinitiativ, som uppmuntrar de allmännyttiga bostadsföretagen i Sverige att bidra konkret till klimatomställningen.
124 lag med 420 000 lägenheter över hela landet har anslutit sig. Nu går även Solatum Hus & Hem AB med i Klimatinitiativet.

– För oss på Solatum Hus & Hem ligger detta högt upp på agendan, det var ingen tvekan om att ansluta sig till klimatinitiativet säger Roger Lundin vd på bolaget. Vi har en plan för att succesivt fasa ut vår bilpark till fossilfria fordon. Vi är i princip redan fossilfria när det gäller uppvärmning av våra fastigheter.
Vi har även planer för att installera en solcellsanläggning på långgatan, vilket bara är ett av många energiprojekt som vi arbetar med. Något vi ska arbeta med framöver är också att ge möjlighet till bättre källsortering inklusive matavfallssortering till våra hyresgäster. Att bo hos Solatum innebär att man är med och bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser.

– Det är en mycket viktig fråga för alla, inte bara för Solatum. Därför är det självklart att vi är med på detta, säger ordförande på Solatum, Susanne Lindahl.

Klimatinitiativet har två övergripande mål:
• En fossilfri allmännytta senast år 2030.
• *30 procents lägre energianvändning till 2030.
– Att vi inom allmännyttan tar ansvar i klimatfrågan känns både självklart och angeläget. Särskilt efter den här rekordvarma sommaren och budskapet från FN:s klimatpanel om att det krävs stora och snabba utsläppsminskningar för att nå Parisavtalets 1,5-gradersmål, säger Anders Nordstrand, vd på SABO.
– Allmännyttan kan i kraft av både sin storlek och sin förmåga att samverka bidra till att minska utsläppen av växthusgaser. Världen står inför en oerhört stor klimatutmaning, säger Anders Nordstrand.
*(räknat från år 2007)

Kontakta oss

Växel: 0620-68 28 50
Serviceanmälan: 0620-68 22 22
Uthyrning: 0620-68 28 60 / 0620-68 28 63
E-post: solatum@solleftea.se
Fax: 0620-68 28 65

 

Telefontider

Måndag, onsdag och torsdag 09:00-16:00
Tisdag 09:00-18:00
Fredag 09:00-14:00

Lunchstängt alla dagar mellan 11:45-13:00

 

Besök oss

Besöksadress: Djupövägen 3, Sollefteå
Postadress: Box 43, 881 21 Sollefteå

 

Besökstider

Måndag 13:00-16:00
Tisdag 09:00-18:00
Onsdag 09:00-11:45
Torsdag 09:00-16:00
Fredag 09:00-11:45

Välkomna!

 

Copyright Solatum 2019 ©  
Produktion: High Coast Media

Språk/language