Nytt avtal Med AllTele

Vi har tecknat nytt avtal med Alltele för bibehållet TV-utbud, avtalet löper till och med juni 2017.
Nytt i avtalet är att fri-surf om 0,5 Mb kommer att upphöra per den 1 maj i år.
Detta för att hastigheten om 0,5 Mb inte längre är tillräcklig för den datatrafik som behövs i dag.
Hyresgäster som har fri-surf i dag kan beställa en snabbare uppkoppling genom  att kontakta dem på telefon 0910-79 80 00 eller på deras hemsida.