Skip to main content
logo

NYA HYROR FR.O.M. 1 APRIL 2023

Hyresförhandlingarna för årets hyror är nu klara. Vi har förhandlat med Hyresgästföreningen Västernorrland och kommit överens om följande:

För bostadslägenheter höjs hyran med i snitt 4,00 % vilket innebär följande:

  • Lägenheter i hela vårt bestånd höjs med 44 kr/m2 och år.
  • För lägenheter med kallhyra görs ett avdrag på 15 kr/m2 och år.
  • För lägenheter där hushållsel ingår görs ett tillägg på 7 kr/m2 och år.

 Parkeringsplatser, garage/carport och elbilsplatser höjs med 26 kr/ månad.

Anledningen till hyreshöjningen är få täckning för de kostnadsökningar som sker på varor och tjänster både i Sollefteå specifikt, till exempel avgifter för fjärrvärme, el och vatten, men också i samhället i stort som byggkostnader, räntor och löneökningar.

Hyran som Solatums hyresgäster betalar varje månad går främst till driften av våra fastigheter, underhållskostnader och administration. Driftskostnad kan vara värme, el, vatten, reparationer och fastighetsskötsel. Underhåll är kostnader för att bibehålla funktionen på våra fastigheter. Till exempel stambyten, fönsterbyten men också ytskiktsrenovering i lägenheter.  I administrationen ingår kundcenter som hanterar felanmälan mm, företagsledning, områdeschefer, med mera.

1 april justeras även priset för individuell mätning av varmvatten och hushållsel enligt följande:
Varmvatten 71 kr/m3
Hushållsel 1,62 kr/kWh

Lokaler med indexklausul höjdes den 1 januari.