Hyresförändring

Den 4 februari 2019 kom Solatum Hus&Hem AB och Hyresgästföreningen överens om nya hyror för 2019. De nya hyrorna ska gälla under perioden 1 april 2019 till 31 mars 2020 Överenskommelsen är som följer;
• Samtliga lägenheter i Sollefteå, Långsele och Graninge höjs med 19 kr/kvm, lägenheter på övriga orter höjs med 11 kr/kvm.
• Lägenheter med kallhyra där reduceras höjningen ovan med 4 kr/kvm.
• Lägenheter med hushållsel – får en ytterligare höjning  med 1 kr/kvm.
• Rum i särskilt boende på Gunillagården, Solgården och Graningebyn höjs med 60 kr/månad.
• Lokaler med förhandlingsklausul höjs med 2,2 %.
• Garage höjs med 18 kr/månad.
• Carport och bilplats höjs med 18 kr/månad.

Lägenheter som hyrs av Sollefteå kommun men som aviseras av Solatum.

• Studentbostäder i Sollefteå: Hågestavägen och Sportgränd höjs med 2 %.
• Gruppboende och äldreboende; mindre enheter, till exempel Skärvstagården, som går under benämningen ”rum” höjs med 60 kr/månad. Övriga lägenheter 1 RK etc. höjs med kr/kvm såsom Solatums lägenheter ovan.