Skip to main content
logo

Besiktning av lekplatser

Under lördag 11/5 – söndag 12/5 kommer Team Fritid att besikta samtliga lekplatser på våra bostadsområden.