El

I vårt fastighetsbestånd som vi äger och för de kommunala fastigheter som vi förvaltar har vi som målsättning att minska på onödig el-energi användning.

Detta sker på många olika sätt genom att byta ut och installera energieffektiva fläktar, pumpar, motorvärmare, belysningar m m. Exempel på detta är att alla motorvärmare idag har timerstyrning för att undvika onödigt långa drifttider. All ytterbelysning med kvicksilver ljuskällor byts ut och ersätt med ledbelysning, detta skall vara åtgärdat på samtliga fastigheter till år 2017.

Även våra hyresgäster kan bidra till att minska på onödig el-energianvändning, genom att tänka på våra beteenden. Mer om detta finns att läsa om bland våra energitips.