Vi söker Lokalvårdschef

Vill du vara med och göra skillnad? Då är det kanske dig vi söker som medarbetare till Solatum Hus&Hem AB.

Hos oss har du nära till storslagen natur och småstadscharm. Du kan njuta av ett varierat fritids- och kulturliv.
För oss är det viktigt att du känner att ditt arbete är meningsfullt och att du ser din del i helheten. Du är med och utvecklar verksamheten mot Solatums övergripande vision och mål.

Här bor människor med stark framtidstro! Välkommen till oss!
Sollefteå kommun ligger i natursköna Ångermanland där älvdalarna kantas av dramatiska nipformationer. Här kombineras närhet till bärrika skogar och småstadscharm med ett spännande näringsliv. I kommunen finns ca 20 000 innevånare, varav ca 8 500 bor i Sollefteå tätort. Junsele, Ramsele, Näsåker, Långsele och Undrom är exempel på livskraftiga samhällen i kommunen. Sollefteå är en kraftfull kommun där människan står för kraften tillsammans med skogen, vinden och vattnet.

Solatum Hus&Hem AB ägs av Sollefteå kommun och är ett allmännyttigt kommunalt bostadsföretag. Företagets affärsidé är att tillhandahålla ett tryggt boende samt ändamålsenliga lokaler, allt i trivsam miljö. Företaget har drygt 1200 lägenheter och förvaltar enligt avtal kommunens fastigheter såsom skolor, förskolor, brandstationer m.m. Företaget har 60-talet anställda.

 

Arbetsbeskrivning
Vi vill att du vidareutvecklar organisationen och arbetsmiljö för Solatums lokalvård i syfte att höja kvalitetsarbetet inom organisationen och därmed kundnöjdhet, förebygga ensamarbete och slitageskador hos medarbetare och således årligen minska personalens sjukfrånvaro och därmed förebygga framtida behov av åtgärder för rehabilitering.
Verksamheten ska kunna jämföras och konkurrera med andra aktörer på marknaden avseende levererad kvalitet och produktivitet. Verksamheten kan med fastighetsförvaltningen utveckla arbetssätt för att bidra till mervärden för Solatums bostadshyresgäster samt samverka till minskad energianvändning och förbättrad miljöhänsyn.
Lokalvården utförs dels i Solatums ägda fastigheter dels på uppdrag av Sollefteå kommun hos kommunens verksamheter såsom förskolor, skolor och äldrevård.
Underställd personal är en biträdande arbetsledare samt ca 35 lokalvårdare utplacerade på flertalet arbetsställen inom Sollefteå kommun. Lokalvårdschef har av VD delegerat arbetsmiljöansvar över lokalvården.
Verksamhetschef ingår i företagets ledningsgrupp, deltar i förvaltningsmöten samt kan komma att delta i arbetsgrupper och i projekt för utveckling av företagets verksamhet.
Utöver organisationsutveckling ingår det i lokalvårdschefens arbetsuppgifter bl a att
– rekrytering och tillsättning av personal inklusive vikarier sker,
– medarbetarsamtal hålls och lönebesked ges till anställda,
– arbetsplatsträffar hålls,
– utbildning och personalaktiviteter ordnas,
– kvalitetskontroller utförs avseende arbetsresultat hos egen personal samt entreprenörer,
– tidsberäkning städområden görs vid uppdragsofferter, upphandling och vid utvärdering av produktiviteten av egen verksamhet,
– avtal upprättas och tecknas för lokalvårdens uppdrag samt uppföljning av avtal görs,
– upphandlingsenheten får det underlag som krävs för upphandling av entreprenader,
– arbeta med kemikaliehantering för uppfyllande av Arbetsmiljöverkets krav,
– fortlöpande kontakt och dialog hålls med entreprenörer, leverantörer och verksamhetskunder,
– personalens sjukfrånvaro följs upp samt vid behov förebyggande åtgärder vidtas i samverkan med HR,
– redskap och maskiner anskaffas, förnyas och servas för effektivt lokalvårdsarbete,
– arbetsplanering av storstädsaktiviteter, golvvård och liknande,
– intern och extern kommunikation och information om verksamheten.

Kvalifikationer
Du har en för tjänsten relevant utbildning. Har du erfarenhet av lokalvård är det ett plus. Du har sedan tidigare erfarenhet av att ha arbetat i en arbetsledande roll där du erhållit god kunskap i ekonomi, planering, fakturering och hantering av olika datasystem. samt att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift Som person tar du ansvar för ditt uppdrag och självständigt planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete för att nå goda resultat. Du tar egna initiativ till förbättringar och utveckling av verksamheten, samtidigt som du har en god förmåga att samarbeta med dina kollegor. Du ingår i företagets ledningsgrupp och rapporterar till VD.
Som lokalvårdschef hos oss ska du på ett pedagogiskt sätt kunna leda, informera och kommunicera med medarbetare och kunder. Du har ett coachande ledarskap där du är lyhörd och tydlig i din kommunikation. Du utgår från dina medarbetares kapacitet och potential, där du motiverar och engagerar dem i deras arbete.

Tjänsten ställer krav på B-körkort
Erfarenhet krävs.

Anställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: 2019-09-02
Vi ser helst att du kan börja så fort som möjligt men har förståelse för uppsägningstider.

Ansökan
Ansök senast: 2019-06-30
Referensnummer: A882564
Göra en digital ansökan via denna länk.


Lön
Månadslön

Kontakt
Kontaktpersoner
Maria Ledin-Kindberg
HR-ansvarig
maria.ledinkindberg@solleftea.se
0620-68 28 61
070-296 87 77

Arvid Martinsen
Städchef
0620-68 28 68
070-268 78 23

Facklig företrädare
Kristin Sahlin
Facklig representant
0620-68 28 50