Tag Archives | nyheter

BO RÄTT – TJÄNA PENGAR!

Det gäller för adresserna Krokvägen, Tallvägen, Centrumvägen (ej Centrumv. 2, 4) och Hagavägen 32,34,36.
Erbjudandet gäller fram till 180531.

 

50 % rabatt i 12 månader och därefter 25 % rabatt i 12 månader till den första som tecknar ett hyresavtal


45 % rabatt i 12 månader och därefter 25 % rabatt i 12 månader till den andra som tecknar ett hyresavtal
40 % rabatt i 12 månader och därefter 25 % rabatt i 12 månader till den tredje som tecknar ett hyresavtal
35 % rabatt i 12 månader och därefter 25 % rabatt i 12 månader till den fjärde som tecknar ett hyresavtal
30 % rabatt i 12 månader och därefter 25 % rabatt i 12 månader till den femte som tecknar ett hyresavtal
25 % rabatt i 24 månader till dig som därefter tecknar ett hyresavtal.

 

Läs mer

Intresseanmälan

Intresserad av ett nytt och bekvämt boende?

Vi arbetar för att bygga nya bostäder i Sollefteå. Flertalet projekt är under utredning.
Vi har nyligen förvärvat fastigheterna Nipan 2 och Nipan 4 med adress Djupövägen 16 i Sollefteå. Befintliga bostäder i huvudbyggnaden samt gårdshuset har varit tomställda och genomgår nu en renovering för att hyras ut till nya hyresgäster. Uthyrning beräknas startas under senare del av 2017. På Nipan 4 finns en befintlig byggrätt för nya bostäder. Nyproduktion utreds där.
Byggstart av nya bostäder förutsätter att Solatums styrelse beslutar om investering samt att Kommunfullmäktige beslutar om markförsäljning där markanvisning ansökts. Det finns flertalet krav som behöver infrias för att nybyggandet kan bli realitet.
Du kan här anmäla ditt intresse till att hyra nya bostäder. Intresseanmälan är preliminär och förbinder dig inte att teckna nytt hyresavtal. De som har anmält om intresse kommer att bilda en egen bostadskö i den ordning som intresseanmälningar har inkommit till hemsidan. För att din anmälan kan bli noterad i kön krävs att du svarar på alla frågor i enkät i länken nedan.

 


Intresseanmälan

  • För mig är följande egenskaper i bostaden viktiga, rangorda de 5 viktigaste egenskaper i prioritetsordning 1 till 5. Tänk på att varje kvalitativ egenskap påverkar månadshyran.

  • Dina kontaktuppgifter

Läs mer