Sommaren är här och förståeligt att många då plockar fram grillen.

Viktigt att komma ihåg är att du inte får grilla från din balkong eller altan. Använd istället områdets allmänna ytor, men se också till att röken från grillen inte irriterar din omgivning.

Att tänka på just nu på grund av stor brandrisk är att det råder eldningsförbud. Grillning är endast tillåtet vid riktigt iordningställda grillplatser.
Med iordningsställd grillplats menas en grillplats byggd av betong, sten eller liknande.
Använd inte engångsgrillar!
Läs mer om grillning och eldningsförbud på länkarna nedan.