Solatum kommer på besök!


Under hösten kommer vi på Solatum att besikta alla lägenheter i vårt fastighetsbestånd, något som är en del i det pågående hyressättningsprojekt vi nu utför. Solatums medarbetare Sterner Andersson och Anna Hellström kommer att ansvara för besiktningen. Du kommer att få information om när de kommer och besöker just dig i god tid innan.
Under besöket kommer de att se över ett antal parametrar i din lägenhet‚ till exempel om ditt badrum är kaklat eller har plastmatta. Allt enligt en modell som tagits fram av de sju kommunala bostadsbolagen i Västernorrland tillsammans med Hyresgästföreningen.
Syftet med projektet är att få till en mer rättvis hyra som motsvarar boendet. Exempelvis ska två lägenheter med samma planlösning och läge, men där ena lägenheten har kaklat badrum medan den andra har plastmatta, hyressättas olika.
Att inventera lägenheterna är även viktigt för att fånga upp underhållsbehov och allmän status. Besöket tar ungefär 15 minuter. Efter alla besiktningar är gjorda skickas en sammanställning till dig där du har möjlighet att korrigera eventuella felaktigheter.
Projektet beräknas vara klart inför hyresförhandlingarna 2020.