vallange_1

Ny bergvärmeanläggning på äldreboendet Vallänge

Solatum investerar i en ny bergvärmeanläggning på äldreboendet Vallänge i Undrom.  I dagsläget sker uppvärmningen med elpanna. Arbetet kommer att inledas under den närmsta veckan, och beräknas vara slutfört under försommaren. Totalt ska 5 brunnar med 280 m djup borras. Dessa ska sedan förse byggnaden med 150 000 kWh/år värme till uppvärmning och varmvattenproduktion. Elförbrukningen beräknas […]

Läs mer

Hyresjustering från 1/4 2018

Hyresförändring Den 11 december 2017 kom Solatum Hus&Hem AB och Hyresgästföreningen överens om nya hyror för 2018. De nya hyrorna ska gälla under perioden 1 april 2018 till 31 mars 2019. Överenskommelsen är som följer; Samtliga lägenheter höjs med +0,75 %. Rum i särskilt boende på Gunillagården, Solgården och Graningebyn höjs med 30 kr/månad. Studentlägenheter […]

Läs mer
DSC_0129

Roger Lundin ny VD för Solatum Hus&Hem AB

Roger Lundin kommer närmast från en tjänst som fastighetschef på Övikshem AB och har lång och bred erfarenhet från fastighetsbranschen. Roger Lundin har haft en lång rad chefspositioner inom fastighet- och byggbranschen hos en rad etablerade aktörer inom såväl bygg- som förvaltarsidan. Roger Lundin är 53 år gammal, ursprungligen från Örnsköldsvik men har bott i […]

Läs mer
31000

Utemiljösatsning Stationsgatan

Långsele: På bilden ovan ser du det nya förslaget på utformningen samt utseendet till gårdsförbättringarna för kvarteret Långsele 3:14 med adress Stationsgatan 19. Bor du i kvarteret har du möjlighet att lämna synpunkter i formuläret. Ange ditt produktnummer för lägenheten.  Namn och telefonnummer är inte obligatoriskt.

Läs mer