Miljöstationer

I Sollefteå kommun finns fem miljöstationer. På dessa kan farligt avfall från hushållen lämnas utan kostnad.

Miljöstationerna finns på följande platser:
• Rödsta återvinningscentral

 

• OKQ8 Övergård

 

• OKQ8 Junsele

 

• OKQ8 Ramsele

 

• Näsåkers bensinstation