Skip to main content
logo

Miljöstationer

I Sollefteå kommun finns fem miljöstationer. På dessa kan farligt avfall från hushållen lämnas utan kostnad.

Miljöstationerna finns på följande platser:
• Rödsta återvinningscentral

• OKQ8 Övergård

• OKQ8 Junsele

• OKQ8 Ramsele

• Näsåkers bensinstation