Skip to main content
logo

Källsorteringsguide

Att sortera avfallet rätt gör det mycket lättare att återvinna det. Här kan du få tips om hur du ska sortera avfallet och lite information om vad som händer med avfallet efter behandling.

Om du har frågor om hushållsavfall ska du vända dig till din kommun. Här hittar du till kommunens hemsida. Privatpersoner ska sortera ut farligt avfall, elavfall, grovavfall, förpackningar och tidningar. Det som blir kvar hamnar i soppåsen.

För en del avfall, som till exempel förpackningar av olika slag, finns ett producentansvar. Det innebär att det är den som producerat produkten som slängs som ansvarar för avfallet och ska se till att den återvinns. För exempelvis förpackningar och tidningar finns ett företag som heter Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, som ägs av fyra olika materialbolag. FTI:s uppdrag är att se till att förpackningar och tidningar samlas in och återvinns. Det är FTI som ansvarar för de återvinningsstationer som finns ute på stan.fti_medtext_genomskinlig

Här hittar du Förpacknings- och tidningsinsamlingen och vår sida om regler för avfall.