Skip to main content
logo

Källsortering

Solatum tänker på vår miljö, det allra bästa ur miljösynpunkt är att undvika avfall genom att konsumera smartare och återanvända våra prylar så länge det går, men även om vi försöker tänka på detta så kan vi inte undvika att avfall uppstår. Genom att sortera olika sorters avfall separat blir det mycket lättare att återvinna dem. Ju renare de är desto större möjligheter finns det att använda materialen på nytt.

Några exempel på hur mycket som kan sparas genom materialåtervinning:

  • En konservburk som återvinns spar energi som räcker till 7 timmars tv-tittande
  • En återvunnen aluminiumburk spar energi som räcker till ett dygn vid datorn
  • Du kan koka 38 koppar kaffe på din dagstidning
  • En påse matavfall kan bli biogas som räcker till 2,5 kilometers bilkörning