logo

Författare: nicklas

Uppgradering av kundprogram och marknadssystem/ mina sidor

Nu håller vi på Solatum Hus&Hem AB på att uppgradera vårt system, allt för att göra det enklare och smidigare för Er som kund. Nedan är några exempel på vad som kommer finnas på din sida.
Dina aktiva avtal
Följa dina ärenden
Se dina fakturor m.m

För oss är det viktigt med en aktuell lägenhetskö!

En aktuell kö gör att det blir mera hanterbart och lättöverskådligt för oss när vi ska anpassa och utveckla vårt befintliga bestånd.
Aktivitetskrav -Var aktiv som sökande!
För att du som sökande ska stå kvar i kön innebär det att du ska ha varit inne på ”Mina sidor” någon gång inom 6 månader (182 dagar). Med hänsyn för det nya GDPR-lagen.
Du loggar lätt in på ”Mina sidor” via vår hemsida med ditt Användar-ID och PIN-kod. Har du glömt dina inloggningsuppgifter kan du enkelt klicka hem dessa under inloggningen.

Om du vill gå ur kön
Du som inte varit inne på ”Mina sidor” någon gång inom 6 månader betraktas som inaktuell kund dvs. inte intresserad av våra lägenheter. Dina uppgifter kommer då att rensas från vårt kösystem. Man kan även logga in och ta bort sig själv som kund.

Två bostadsköer

Lägenhet (aktivitetskrav)
+18 år
Du söker precis som innan, kan max göra tre intresseanmälningar och få tre erbjudanden åt gången.
Tänk på att ditt val vid erbjudandet är ett definitivt svar
Ej svar vid erbjudande 2 gånger under 2 år, blir du automatiskt spärrad för intresseanmälningar i tre månader.

Trygghetsboende (ej något aktivitetskrav efter 1 inloggning)
Registrera dig till denna kö det år du fyller 55 och sedan börja göra intresseanmälan det år du fyller 60.
Ändra ditt svar vid erbjudandet fram till sista svarsdagen.
Du kan max göra fem intresseanmälningar och få fem erbjudanden åt gången.
För mer information om vilka områden det gäller finns på våran hemsida.

Har du frågor är du välkommen att kontakta vår uthyrning
på tele: 0620-682860/ 682863

Hyresförändring

Den 4 februari 2019 kom Solatum Hus&Hem AB och Hyresgästföreningen överens om nya hyror för 2019. De nya hyrorna ska gälla under perioden 1 april 2019 till 31 mars 2020 Överenskommelsen är som följer;
• Samtliga lägenheter i Sollefteå, Långsele och Graninge höjs med 19 kr/kvm, lägenheter på övriga orter höjs med 11 kr/kvm.
• Lägenheter med kallhyra där reduceras höjningen ovan med 4 kr/kvm.
• Lägenheter med hushållsel – får en ytterligare höjning  med 1 kr/kvm.
• Rum i särskilt boende på Gunillagården, Solgården och Graningebyn höjs med 60 kr/månad.
• Lokaler med förhandlingsklausul höjs med 2,2 %.
• Garage höjs med 18 kr/månad.
• Carport och bilplats höjs med 18 kr/månad.

Lägenheter som hyrs av Sollefteå kommun men som aviseras av Solatum.

• Studentbostäder i Sollefteå: Hågestavägen och Sportgränd höjs med 2 %.
• Gruppboende och äldreboende; mindre enheter, till exempel Skärvstagården, som går under benämningen ”rum” höjs med 60 kr/månad. Övriga lägenheter 1 RK etc. höjs med kr/kvm såsom Solatums lägenheter ovan.

BREDBANDSBULLERBYAR

Foto: Kerstin Kårén. Vy Resele

I projektet Bredbandsbullerbyar vill vi öka inflyttning till Sollefteå kommun genom att rikta oss till storstadsmänniskor som drömmer om ett boende på landsbygden. För att locka människor från de allt folktätare städerna ska projektägaren, Sollefteå kommuns bostadsbolag Solatum Hus&Hem AB, lokalisera tillgängliga fastigheter med exempelvis ekonomibyggnader och boningshus, och utifrån dem ta fram planer för nya moderna bostäder i anslutning till de redan existerande. Med Bredbandsbullerbyar vill vi helt enkelt förenkla för intresserade yrkesverksamma personer med möjlighet att arbeta på distans att välja att flytta till landsbygden i Sollefteå kommun.

Befolkning i arbetsför ålder i Sollefteå kommun tros minska betydligt inom en fem-års period. Detta reducerar skatteunderlaget i kommunen och utmanar möjligheterna att behålla ett bra utbud av service för kommuninvånarna. Samtidigt finns det, enligt en webbenkät, ett stort antal personer i Stockholm som vill ha lugnet på landsbygden och bo närmare skog, vatten och andas ren luft. En stor del av dessa personer är också intresserade av att jobba med småskaligt hållbart jordbruk och matproduktion.

Men anledningarna att flytta ut kan vara många, och gruppen som intresserar sig för detta sätter helt sin egen prägel på verksamheten. Intressegruppen Byakademin hjälper till i rekryteringsprocessen och ordnar kurser och träffar för de intresserade. De kan också hjälpa till och delta i etablerandet av de nya företag och föreningar som de boende vill starta. Målet på lång sikt är att konceptet kan kopieras till andra landsbygdsområden, skapa ytterligare inflyttning och är ett exempel för kontraurbanisering i hela landet.

Kontakt:
Petra Henriksson, Utvecklingsledare Bredbandsbullerbyar
070 – 354 81 05
petra.henriksson@solleftea.se

Solatum går med i klimatinitiativ


Solatum Hus & Hem AB har beslutat att gå med i Allmännyttans klimatinitiativ, ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet i initiativet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen minskar med 30 procent.

Allmännyttans branschorganisation SABO har i dagarna lanserat Allmännyttans klimatinitiativ, som uppmuntrar de allmännyttiga bostadsföretagen i Sverige att bidra konkret till klimatomställningen.
124 lag med 420 000 lägenheter över hela landet har anslutit sig. Nu går även Solatum Hus & Hem AB med i Klimatinitiativet.

– För oss på Solatum Hus & Hem ligger detta högt upp på agendan, det var ingen tvekan om att ansluta sig till klimatinitiativet säger Roger Lundin vd på bolaget. Vi har en plan för att succesivt fasa ut vår bilpark till fossilfria fordon. Vi är i princip redan fossilfria när det gäller uppvärmning av våra fastigheter.
Vi har även planer för att installera en solcellsanläggning på långgatan, vilket bara är ett av många energiprojekt som vi arbetar med. Något vi ska arbeta med framöver är också att ge möjlighet till bättre källsortering inklusive matavfallssortering till våra hyresgäster. Att bo hos Solatum innebär att man är med och bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser.

– Det är en mycket viktig fråga för alla, inte bara för Solatum. Därför är det självklart att vi är med på detta, säger ordförande på Solatum, Susanne Lindahl.

Klimatinitiativet har två övergripande mål:
• En fossilfri allmännytta senast år 2030.
• *30 procents lägre energianvändning till 2030.
– Att vi inom allmännyttan tar ansvar i klimatfrågan känns både självklart och angeläget. Särskilt efter den här rekordvarma sommaren och budskapet från FN:s klimatpanel om att det krävs stora och snabba utsläppsminskningar för att nå Parisavtalets 1,5-gradersmål, säger Anders Nordstrand, vd på SABO.
– Allmännyttan kan i kraft av både sin storlek och sin förmåga att samverka bidra till att minska utsläppen av växthusgaser. Världen står inför en oerhört stor klimatutmaning, säger Anders Nordstrand.
*(räknat från år 2007)

  • 1
  • 2
  • 9

Kontakta oss

Växel: 0620-68 28 50
Serviceanmälan: 0620-68 22 22
Uthyrning: 0620-68 28 60 / 0620-68 28 63
E-post: solatum@solleftea.se uthyrning.solatum@solleftea.se
Fax: 0620-68 28 65

 

Telefontider

Måndag, onsdag och torsdag 09:00-16:00
Tisdag 09:00-18:00
Fredag 09:00-14:00

Lunchstängt alla dagar mellan 11:45-13:00

 

Besök oss

Besöksadress: Djupövägen 3, Sollefteå
Postadress: Box 43, 881 21 Sollefteå

 

Besökstider

Måndag 13:00-16:00
Tisdag 09:00-18:00
Onsdag 09:00-11:45
Torsdag 09:00-16:00
Fredag 09:00-11:45

Välkomna!

 

Copyright Solatum 2019 ©  
Produktion: High Coast Media

Språk/language