Brandsäkert

Brandskyddsinformation!msb

 MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har tagit fram instruktionsfilmer om hur du kan agera vid eventuell brand i lägenhet och i ditt hus

Att agera rätt om det börjar brinna är en livsviktig kunskap.

Det brinner i din lägenhet – hur agerar du?

Det brinner i ditt hus – hur agerar du?

Räddningstjänsten har även tagit fram en film som visar man kan förebygga brand i en bostad!

Klicka här för att komma till deras hemsida där du kan se filmen! Sidan öppnas i ett nytt fönster!

Skydda dig och dina grannar mot brand
Brandvarnare - ett måste
Släck levande ljus
Om det börjar brinna
Tänk på att

Inget brännbart i trapphuset
Trapp huset är en viktig utrymningsväg. En brand där kan få svåra konsekvenser. Trapphuset är din väg ut och räddningstjänstens väg in om det brinner. Därför måste det hållas rent från brännbart material
som barnvagnar, tidningar och kartonger.

Håll vind, källare och garage låsta
Låsta dörrar minskar risken för anlagda bränder.

Stäng in branden
Brinner det i din lägenhet – ta dig ut och stäng lägenhetsdörren efter dig.
Då sprider sig inte branden och den giftiga röken ut i trapphuset lika fort.

Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus
Brinner det hos någon annan och trapphuset är rökfyllt – stanna i din lägenhet! Larma 112. Räddningstjänsten hjälper dig ut.

Behöver du hjälp? Larma 112
Om du behöver hjälp, ring 112 så får du hjälp av SOS-alarm. Försök att hålla dig lugn och svara på operatörens frågor. Hjälpen blir inte försenad för att du svarar på frågor. Möt sedan upp räddningstjänsten om du kan och visa vägen.

Fler tips och råd på dinsakerhet.se